En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

11 Jun
Lørdag, juni 11, 2022 00:00 - Torsdag, juni 16, 2022 00:00
I Velletri, Italia. For mer informasjon, kontakt Vigdis-Merete Rønning på 91854649.
18 Jun
Lørdag, juni 18, 2022 09:00
Digitalt
23 Jun
Torsdag, juni 23, 2022 00:00
24 Jun
Fredag, juni 24, 2022 00:00 - Søndag, juni 26, 2022 00:00
2 Aug
Tirsdag, august 2, 2022 00:00 - Søndag, august 7, 2022 00:00
Gøteborg. Temaet er «Go and bear fruit - fruit that will last” fra Johannes 15,16. I tillegg til felleskap, bibeltimer og saksbehandling blir det ulike workshop koblet til disse temaene: Reducing poverty - genser equality - Health and well-being - eliminating violence - care for creation.
29 Aug
Mandag, august 29, 2022 00:00 - Tirsdag, september 6, 2022 00:00
Minneapolis, USA
27 Okt
Torsdag, oktober 27, 2022 00:00 - Søndag, oktober 30, 2022 00:00
15 Mar
Onsdag, mars 15, 2023 00:00 - Søndag, mars 19, 2023 00:00
Tallinn, Estland
21 Apr
Fredag, april 21, 2023 00:00 - Søndag, april 23, 2023 00:00

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone