En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nasjonalt arbeid, MNA>Nasjonalt arbeid, MNA

Nasjonalt arbeid, MNA

Skrevet av: Vigdis-Merete Rønning
31.01.2014

Redigert 05.04.2016

 

Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid, forkortet MNA, velges av Årskonferansen og har ansvaret for å oppmuntre og bistå menighetene i sitt diakonale og evangeliserende arbeid.

 

 

Magnus Løvland er for tiden rådets leder. 

 

 

MNA har gjenneom flere år hatt sin egen nettside, men vil fra nå finnes her, under Nasjonalt.

MNA arrangerer stevner, kurs, seminarer og sender ut materiell til menighetene.

MNA ønsker å være en resurss for menigheten, både ved å støtte disse økonomisk til feks spesielle prosjekter, samt lage materiell, besøke menighetene osv.

Til dette trenger vi også økonomisk støtte.

Bli en støttepartner. Gi ett fast beløp, eller støtt oss med et engangsbeløp.

MNA sin konto: 3000.13.88114

Repr. fra hovedkontoret: Gunnar Bradley

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone