En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nasjonalt arbeid, MNA>Menighetsplanting

Menighetsplanting

05.06.2020

Metodistkirken har tradisjon helt fra oppstarten som et kirkeplantende kirkesamfunn. Hele 75% av de 47 menighetene som i dag er aktive ble plantet mellom 1856-1900, hovedsakelig med spredning fra by til by langs hele Norges kystlinje, fra Halden til Hammerfest. På 1900 tallet gikk plantingen saktere, men 5 av dagens menigheter ble etablert fra 1900 og frem til 2. verdenskrig. I etterkrigstiden og frem til år 2000 ble ytterligere 3 menigheter plantet, og de siste 20 årene har vi sett oppstart av 3 nye menigheter. Det siste nyskuddet kom på Sotra uten for Bergen i 2013.

Historisk sett har Metodistkirken vokst i de periodene de har plantet nye menigheter og gått tilbake i periodene med mindre planting. Med dette i bakspeilet har strategiplanen for Metodistkirken i Norge satt menighetsutvikling og menighetsplanting på kartet, og det er satt ned et nasjonalt team for menighetsplanting som jobber ut fra MNA (Metodistkirkens Nasjonale Arbeid) med dette. 

Vi er som kirke tilknyttet læringsfellesskapet «Sendt», et økumenisk felleskirkelig initiativ for menighetsplanting i Norge. (https://sendtnorge.no) Vi erkjenner at vi som kirker trenger hverandre, og at vi i Metodistkirken, til tross for vår arv og sterke oppstart med aktiv planting, nå trenger andre rundt oss som har oppdatert læring og har gjort nye erfaringer med planting og nytenkning.
Forming av nye initiativ kan i dag se forskjellig ut, og Metodistkirken oppmuntrer til mangfold og nytenkning i å starte nye livsnære og multipliserende trosfellesskap. Drømmen er at det blir like naturlig å starte noe nytt som det er å bli med i fellesskap som allerede finnes.

Dette sier Biskop Christian Alsted om nye trosfellesskap: 
«Nye trosfellesskap når ut til mennesker som eksisterende menigheter ikke når. Nye trosfellesskap blir meningsfulle kristne fellesskap for mennesker som ellers aldri kommer i nærheten av en kirke. De fornyer og inspirerer de eksisterende kirker, nye trosfellesskap engasjerer og skaper nye ledere og gir troen kropp og gjør en forskjell i  lokalsamfunnet. Nye trosfellesskap skaper flere Jesus etterfølgere og kommer i mange forskjellige former og størrelser. Vi har plass til mange flere, og vi vil gjerne eksperimentere. Menighetsplanting, nye trosfellesskap, nye måter å være kirke på, Fresh Expressions - det handler alt sammen om at gjøre flere mennesker til Jesu disipler og derved forandre verden. Jeg brenner for at Metodistkirken skal starte flere nye trosfellesskap, fordi jeg vet at det vil gjøre at flere mennesker opplever glede og nytt liv i møtet med Jesus.  Jeg innbyr deg til å være med i en bevegelse i Metodistkirken i Norge, som vil bringe liv og fornyelse i kirken.»

Det er mange mennesker som trenger et nytt trosfellesskap, og kanskje er det du som starter det? For å gjøre det trengs det opplæring og det vil kirken være med å støtte deg i! 

Vi kobler oss på treningsprogrammet M4 Ready (https://www.m4norge.no/m4ready/) for trening av potensielle ledere/plantere som ønsker å starte nye trosfellesskap, grupper, husmenighet eller plante menighet. 

Ta kontakt med oss om dette er noe du kjenner du brenner for og ønsker mer informasjon om. 

 

Kontakt: 

Menighetsrådgiver Jon Løvland, mobil 47975395 / jon.lovland@metodistkirken.no

Nye Trosfellesskap har også egen side på facebook. Den finner du her.  

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Ledelse som fag
2018-04-19
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone