En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nasjonalt arbeid, MNA>Menighetsrådgivning

Menighetsrådgivning

02.07.2020

Menighetsrådgivning har til hensikt å hjelpe menighetene og ledere i det krevende endringsarbeidet som kirkene hele tiden lever midt i. 

 

Som redskap brukes blant annet «Strategisk planlegging for menigheter» og «Naturlig menighetsutvikling» (NaMu). 

Det tilbys også annen veiledning, kurs og kompetansedeling i lærefellesskap mellom kirker og ledere for å lære av hverandre i en prinsippbasert læring. 

 

Strategisk planlegging for menigheter hjelper menigheten gjennom en prosess å komme frem til sin egen handlingsplan for de kommende årene. Dette skjer ved å kartlegge kjerneverdiene, kulturen og menighetens oppdrag som fundamentet for arbeidet. 

Deretter igangsettes en visjonsprosess med tilhørende mål og strategier, som den retningen menigheten kjenner de ønsker å beveger seg. 

Siste del av prosessen er når planer skal omgjøres til handling. Her kommer det inn hvem som skal gjøre hva, kostnader, tidsrammer osv. 

 

Menighetsrådgivere som bistår menighetene i denne prosessen er Leif S. Jacobsen og Jon Løvland. De er også tilgjengelige for samtaler om andre tilpassede veiledningsbehov. Løvland har også en blogg du kan lese på: www.lederskapsutvikling.no


Mange menigheter har gjennom en årrekke benyttet seg av «Naturlig menighetsutvikling» (NaMu) med sine tester og prinsipper. NaMu’s visjon er: «Flere sunnere menigheter», og sunne menigheter vokser. 

Kirken har flere godkjente NaMu-veiledere, så ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale om bruk av NaMu i din menighet.

NaMu veildedere er: Idar Halvorsen (Larvik), Ommund Rolfsen (Evenskjer) og Jon Løvland (Flekkefjord).

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Ledelse som fag
2018-04-19
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF. Les mer
Menighetsplanting
2020-06-05

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone