En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Institusjoner>Stiftelsen Betanien Skien

Stiftelsen Betanien Skien

Stiftelsen Betanien Skien Stiftelsen Betanien Skien er en selvstendig diakonal stiftelse som ble opprettet av Metodistkirken. I dag driver stiftelsen Betanien Hospital.

For mer informasjon, se nettsiden til Betanien Hospital. 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone