En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Betanien Diakonifellesskap

Organisasjonen er et inkluderende fellesskap med fokus på fag og diakonal tjeneste.

Vi arbeider med faglige og sosiale tilbud der tema som livssyn, verdier, etikk og helhetlig omsorg vektlegges.

Vi ønsker å være et fellesskap som er preget av raushet og romslighet og som gir inspirasjon og glede til liv og tjeneste.


Hjemmeside: www.betaniendiakonifellesskap.no

Facebook

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone