En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Metodistkirkens Teologiske Seminar

Metodistkirkens teologiske seminar tilbyr utdanning for prester og diakoner i samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Seminaret utdanner også legfolk som frivillige medhjelpere i menighetene. Skolen tilbyr retreater og åndelig veiledning for studenter, kirkelig ansatte og andre interesserte.

Som skole er vi til daglig i et samarbeid med MF, og vi holder også kontakten med egen kirke. I praktikumsdelen får våre studenter praktisere innenfor eget kirkesamfunn, og det tilbys åndelig veiledning og retreater.

Nettside
Metodistkirkens Teologiske Seminar har en egen nettside med god informasjon. Du finner den HER.

Kontakt
Metodistkirkens teologiske seminar
St. Olavs gate 28
0166 Oslo
Telefon +47 23365742/+47 90731452

Rektor:
Hilde Marie Øgreid Movafagh
hildemarie@mavafagh.com

Seminarlektor:
Hilde Sanden-Bjønness
hilde.sanden@metodistkirken.no

Tilknyttede lærere:
Førsteamanuensis Roar G. Fotland
Roar.G.Fotland@mf.no

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone