En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Stiftelsen Betanien Bergen

 

Stiftelsen Betanien Bergen

Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsens formål realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innen helse, omsorg og utdanning.

Med unntak av VID vitenskapelige høgskole, holder alle virksomheter til i naturskjønne omgivelser i Fyllingsdalen.

Betanien sykehus AS

Betanien sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, radiologi, gynekologi og kirurgi, og laboratorietjenester. Innen psykisk helsevern har sykehuset ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg, mens pasienter til de somatiske tjenestene kommer fra hele Bergen og omliggende kommuner.

Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av Stiftelsen Betanien Bergen og får sitt oppdrag fra Helse Vest RHF.

Betanien rehabilitering og sykehjem

Betanien rehabilitering og sykehjem tilbyr helsetjenester innen rehabilitering, sykehjem og dagtilbud for hjemmeboende eldre. Rehabiliteringstilbudet er byomfattende og målrettet mot personer i aldersgruppen 18-75 år. Sykehjemmet består av tre avdelinger med totalt 77 senger. Sykehjemmet ønsker å gi pasientene en verdig alderdom og fokuserer derfor på at fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. Aktivitetssenteret gir daglig 20 hjemmeboende eldre fra Fyllingsdalen bydel et aktivitetstilbud.

Betanien rehabilitering og sykehjem får sitt oppdrag fra Bergen kommune.

Betanien barnehage

Betanien barnehage har plass til ca. 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ønsker å skape en trygg hverdag for barna med vekt på lek, læring og utfordringer tilrettelagt det enkeltes barns utviklingstrinn.

Betanien barnehage får sitt oppdrag fra Bergen kommune.Nettside: http://www.betanien.no

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone