En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Stiftelsen Betanien Bergen

Stiftelsen Betanien Bergen Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Foretningskommune er Bergen.

Stiftelsen er eier av og driver Sykehuset Betanien, Høgskolen Betanien, Betanien Barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem, samt enkelte eiendommer som benyttes til tjenesteboliger for ansatte eller utleie til studenter.

Alle virksomhetene er lokalisert til Fyllingsdalen i Bergen, med unntak av Fundacion Betanien som er lokalisert til Alfaz del Pi kommune på nordøstkysten av Spania.


Nettside: http://www.betanien.no

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone