En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Struktur / Styrer / Råd>Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund

15.11.2012

76 land

Metodistkirkens Kvinneforbund er en del av et verdensvidt fellesskap med et medlemstall som nærmer seg 7 millioner kvinner fordelt på 76 land.

Motto

Verdensforbundet er bl.a. representert i FNs organer. Det gir perspektiv å tenke på at kvinner tilsluttet WFMUCW(World Federation of Methodist and Uniting Church Women) har et felles motto "Å kjenne Kristus og gjøre Ham kjent."

Kvinner over hele Norge engasjerer seg i forhold til dette mottoet. Det realiseres spesielt gjennom kvinnehelger, bønne- og samtalegrupper, foreninger og gjennom arbeid for misjonen. Tilslutningen av yngre kvinner i forbundet er voksende.

 

Kontaktinformasjon:
e-post: kvinneforbundet@metodistkirken.no

Nettside: www.metodistkirken.no/kvinneforbund

 

 

Landsmøtet 2014:

Sakspapirer

 

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone