En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Struktur / Styrer / Råd>Metodistkirken i Norge - Nasjonalt Arbeid

Metodistkirken i Norge - Nasjonalt Arbeid

15.11.2012

Metodistkirken i Norge - Nasjonalt Arbeid (MNA)  velges av Årskonferansen og har ansvaret for å oppmuntre og bistå menighetene i sitt diakonale og evangeliserende arbeid. MNA koordinerer også kirkens arbeid med menighetsplanting, menighetsutvikling og ledertrening.

 

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson på hovedkontoret er Gunnar Bradley. Adr.: Akersbakken 37, 0172 Oslo. Tlf. 23 33 27 00.
Leder: Leif S. Jacobsen, mobil 480 00 483. E-post: leif.jacobsen@metodistkirken.no
Bankgiro: 3000.13.88114.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone