En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Dette er en samleside for alle Årskonferansene siden 2006. Her vil du finne sakspapirer, dagsorden og program, praktiske opplysninger og referater. Siden vil oppdateres fortløpende.

Årskonferansen er Metodistkirken i Norge sitt høyeste organ. Her foretas de viktigste veivalgene til kirkesamfunnet. Spørsmål av læremessig betydning blir ikke behandlet her til vanlig. Det kan bare Generalkonferansen gjøre. Den har representanter fra alle Årskonferansene i den verdensvide Metodistkirken, og er samlet hvert fjerde år.

Årskonferansen 2021

Metodistkirkens Årskonferanse 2021 blir digital. Alle kan følge forhandlingene, kun delegater melder seg på.

Påmeldingslink: Checkin.no - fremtidens påmeldingssystem


Konferansen åpnes på nett fredag 18. juni kl. 15.00. Hele årskonferansen, inkludert ordinasjonsgudstjenesten holdes på nettet.

Sakspapirer finnes nederst på denne siden. 

 

Lenke til konferansen på YouTube finner du på kanalen til Metodistkirken


 

Frister: (har gått ut)

Frist for forslag: 1.april
Frist for nominasjoner til valg: 1. april
Frist for rapporter til «Rapportheftet»: 30. april
Sakspapirene legges ut 3 uker før Årskonferansen (Vedtak i ÅK 2017)

Årskonferansen 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLETT POTOKOLL

Trykk her for å laste ned komplett protokoll fra Årskonferansen 2021.

 

SAKSPAPIRER

Komplette sakspapirer kan lastes ned i denne Zip-filen: SAKSPAPIRER 2021.zip

Ønsker du å laste ned sakspapirene enkeltvis finner du dem her:

Sak 0 Årskonferansen 2021 - online teknisk løsning.pdf

01 ÅK for dummies(2).pdf

Sak 1.3. a Konsensusmetodikk(2).pdf

Sak 1.3. Forretningsorden(2).pdf

Sak 1.4. Dagsorden.pdf

Sak 2.1 Metodistkirken 2030 - STATUS(2).pdf

Sak 2.1. Tilsynsprestenes tale og rapport 2021(2).pdf

Sak 2.2 Sammen - landslekleders tale 2021.pdf

Sak 3.1.1 HOVEDSTYRETS RAPPORT (2).pdf

Sak 3.1.3 Felleskassen regnskap.(2).pdf

Sak 3.1.3 Felleskassen revisors beretning 2020(2).pdf

Sak 3.1.4 Fellesregnskap 2020(2).pdf

Sak 3.1.5 Metodistkirkens Reisekasse(2).pdf

Sak 3.1.6 Stiftelsen Asta og Leif Sevres Fond(2).pdf

Sak 3.1.7 Offentlig refusjon (Kom tilskudd)(2).pdf

Sak 3.1.8 Felleskassens budsjett 2021 2025(2).pdf

Sak 3.1.9 Statistisk rapport 2020(2).pdf

Sak 3.2.1 Misjonsrådet rapport(2).pdf

Sak 3.2.2 Årsregnskap med noter Metodistkirkens Misjonsselskap(2).pdf

Sak 3.2.3 Misjonsrådet Budsjett 2022(2).pdf

Sak 3.3.1 Nasjonalt arbeid Rapport(2).pdf

Sak 3.4.1 Personalkassen regnskap(2).pdf

Sak 3.4.1 Årsrapport Personalkassen(2).pdf

Sak 3.5.1 Årsmelding Metodistkirkens Kvinner 2020.pdf

Sak 3.5.2 Regnskap MK 2020.pdf

Sak 3.6.1 Årsrapport 2020 MBU .pdf

Sak 3.7 Innkalling til årsmøte i Metodistkirken i Norge 2021.pdf

Sak 3.7.1 Visjon mål arbeidsplaner 2021-2022.pdf

Sak 3.7.1 Årsrapport Seminaret 2020.pdf

Sak 3.7.2 Budsjett seminaret 2021.pdf

Sak 3.7.2 Årsregnskap Det teologiske seminar med noter.pdf

Sak 3.7.3 Rekruttering 2021.pdf

Sak 3.8.1 Metodismehistorisk selskap.pdf

Sak 3.10.1 AC report 2021 from The Central Conference Council.pdf

Sak 3.10.2 Episcopal report Christian Alsted 2021.pdf

Sak 3.10.3 Regnskap Areakassen.pdf

Sak 3.10.4 Regnskap Biskopskassen.pdf

Sak 3.10.5 Regnskap Sentralkonferansekassen.pdf

Sak 3.10.6 Regnskap Nordiske utdanningsmidler.pdf

Sak 3.10.7 Europe CC-TF mandate-def.pdf

Sak 3.10.7 Europe CC-Separation-def.pdf

Sak 3.10.7 Europe CC-Future-def.pdf

Sak 3.10.7 Rapport fra utvalget for kirkens framtid(2).pdf

Sak 3.12.Årsrapport 2020 Stiftelsen Betanien Oslo.pdf

Sak 3.12.2 Betanien Oslo Fullstendighetserklæring 2020 revisor.pdf

Sak 3.12.2 Årsregnskap 2020 Stiftelsen Betanien Oslo.pdf

Sak 3.13.1 og 2. Betanien Bergen Styrets årsberetning og årsregnskap.pdf

Sak 3.14.1. Betanien Hospital Skien Årsmelding 2020.pdf

Sak 3.14.2 Betanien Hospital Skien årsregnskap 2020.pdf

Sak 3.15.1 Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen - Arsmelding 2020 (signert 08.06.2021).pdf

Sak 3.15.2 Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen - Arsregnskap 2020.pdf

Sak 7.1. Forslag til valg.pdf

Sak 7.2 Presentasjon av nominerte (2).pdf

Sak 7.3 Reviderte valgregler 2021.pdf

Powerpoint om rekruttering:

Rekruttering.pptx

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone