En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Materiell for ansatte og menigheter

Materiell for ansatte og menigheter

27.01.2016
Her finner menighetens pastor og andre ledere alle retningslinjer, lover, skjemaer o.l. som de trenger.

Håndboken

HÅNDBOKEN

Oppdatert 09.03.22

 

Andre dokumenter

Retningslinjer seksuelle krenkelser (2021)

Lokal beredskapsplan ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser (2021)

Varslingsrutiner

 

Basisavtalen

Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste 2020-2022

Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste 2018 - 2020

 

Skjemabank medlemskap

Dåpsattest - kort utgave

Dåpsattest - ordinær utgave

Flyttemelding

Innmelding - personer over 15 år

Innmelding - personer under 15 år

Innmelding - attest

Utmelding - attest

Utmelding - blankett

 

Skjemaer

Egenerklæring frivillige medarbeidere +18år pdf

Egenerklæring frivillige medarbeidere - aktiviteter for +18år (word)

Egenerklæring frivillige medarbeidere - aktivitet for mindreårige (2021).pdf

Egenerklæring frivillige medarbeidere - aktivitet for mindreårige (2021).word

Lokal beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep (word)

HMS Brannøvelse - rapportskjema

HMS Kartlegging av brannsikkerhet

HMS internkontroll - el-anlegg - sjekkliste

HMS Internkontroll el-instruks

Arbeidsavtale for lege ansatte i menighet (fast)

Arbeidsavtale for lege ansatte i menighet (vikar/midlertidig)

Arv og testamente

Egenmelding ved fravær

Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom

Honorar og reiseskjeme, pensjonerte o.fl.

Kjørebok for Metodistkirken i Norge

Kompetansemidler, søknadsskjema

Kontoplan for menigheten

Lokalpredikant, fornyelse av fullmakt

Lokalpredikant, rapportskjema

Personalkassen - Registreringsskjema medlemskap (rev 2020)

Reiseutgifter, Årskonferansen

Vedtekter for menigheten

Melding om foreldrepermisjon

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone