En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Materiell for ansatte og menigheter

Materiell for ansatte og menigheter

27.01.2016
Her finner menighetens pastor og andre ledere alle retningslinjer, lover, skjemaer o.l. som de trenger.

Håndboken

Håndboken

Oppdatert 06.01.21

 

Andre dokumenter

Retningslinjer ved anklage eller mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell atferd

Varslingsrutiner

 

Basisavtalen

Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste 2020-2022

Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste 2018 - 2020

 

Skjemaer

Sjekkliste internkontroll, menighet

HMS Brannøvelse - rapportskjema

HMS internkontroll - el-anlegg - sjekkliste

HMS Internkontroll el-instruks

Arbeidsavtale for lege ansatte i menighet (fast)

Arbeidsavtale for lege ansatte i menighet (vikar/midlertidig)

Arv og testamente

Dåpsattest, kort

Dåpsattest, lang

Egenmelding ved fravær

Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom

Flyttemelding

Honorar og reiseskjeme, pensjonerte o.fl.

Innmelding, attest

Kjørebok for Metodistkirken i Norge

Kompetansemidler, søknadsskjema

Kontoplan for menigheten

Lokalpredikant, fornyelse av fullmakt

Lokalpredikant, rapportskjema

Personalkassen - Registreringsskjema medlemskap (rev 2020)

Reiseutgifter, Årskonferansen

Utmelding av barn fra DNK

Utmelding, attest

Utmelding, blankett

Vedtekter for menigheten

Melding om foreldrepermisjon

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone