En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Liturgier

Liturgier

20.11.2012

Liturgihefte for Metodistkirken rev 2017 i A4 format med bakgrunnsstoff og alle liturgier:

Oppdatert 26.02.20.

Liturgier for Metodistkirken (alle liturgiene samlet) Revidert 2019
 

Alle liturgier formatert i A5 og liggende A4 ligger klar for personlig bearbeiding i den komprimerte mappen i 7Z-format. Last den ned og åpne den (unzip):

Komprimert mappe

 

Liturgibanken


Hilsningsord

Inngangsbønner

Trosbekjennelser / Trosuttrykk

Syndsbekjennelser / Syndserkjennelser

Velsignelser

Utsendelsesord

Femtegnsbønnen

 

Liturgisk musikk

Amen

Du Guds Lam

Du Guds Lam (Tore Aas)

Hellig, Hellig (Tore Aas)

Salige er de (Tore Aas)

Salige er de (Tore Aas, men kun melodi og tekst)

Vår Far (Egil Hovland, med ny oversettelse)

Vår Far (Peter Sandwall)

Brødet er ett, (Syng Håp2, Nattverdsalme)

Kom nå går vi frem til bordet (Syng Håp1, Nattverdsalme)

Din vilje skje (Syng Håp1, Bønnevers)

For alle på jord (Syng Håp1, Nattverdsalme)

Tenn dette lys, (Singing Grace, Lystenning)

Nattverdssalme (Roy-Frode Løvland)

 

LiturgiTips


LiturgiTips 01 2009 1. søndag i advent til Kristi forklarelsesdag

LiturgiTips 02 2010 1. søndag i faste til pinsedag

 

Liturgier på engelsk

 

A Service of Christian Marriage A4 format

A Service of Christian Marriage A5 format

Holy Communion A4 format

Holy Communion A5 format

An Order For Sunday Worship A4 sp

An order for Sunday Worship A5 format

Baptism format A4 liggende

Baptism format A5

Recognition of the Blessing of a Civil Marriage format A4

Recognition of the Blessing of a Civil Marriage format A5

 

Annet


Tekstrekker for Metodistkirken - komplett

Liturgisk materiell (engelsk)

Andreasmessen

Grønn gudstjeneste (eksempel på bruk av grunnmønsteret)

Oppskrift for baking av nattverdbrød

Litani for Vår sosiale bekjennelse - med studieopplegg

Lysets liturgi

Takkebønn for et nyfødt barn

Håndvaskliturgi

Forbønn for skaperverket 

SalmebokenCopyright

Forfattere og oversettere

Komponister og melodikilder

Alfabetisk register for Metodistkirkens Salmebok


Salme 1-100

Salme 101-200

Salme 201-300

Salme 301-400

Salme 401-500

Salme 501-608

 

Salmer

Guddomskjærleik utan like (Tekst Charles Wesley, Oversettelse ved Trygve Bjerkrrheim, Melodi W.P, Rowlands)

Hele Verden - lovsyng Herren (Tekst Trygve Bjerkrheim, Musikk Harald Jacob Holtet)

Kor Gud er stor som jord og himmel dana (Tekst: Trygve Bjerkrheim, Musikk: Harald Jacob Holtet)

Kristus evig seierherre (Forsamling, orgel, diskant. Tekst Michael Saward, Oversettelse Harald Jacob Holtet, Sats John Barnard)

Kristus evig seierherre (Bare melodi. Tekst Michael Saward, Oversettelse Harald Jacob Holtet, Sats John Barnard)

Å, kor djup er Herrens nåde (Melodi av Maurice Bevan, Tekst F.W.Faber, Oversettelse 1. og 3. v v/Arve Brunvoll, 2. v er hans eget)

Morgenbønn og Kveldsbønn (Roy-Frode Løvland)

Takk for dine gaver (Takkesang av Roy-Frode Løvland)

Når du vil (Tekst Holger Lissner Musikk Åshild Watne. Vinnersalme fra Reformation Song Contest by the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)

 

Lovsanger

 

Sommerfesten 2014

Her er noter og en lydfil av sangen "Tro som bærer". Den ble skrevet spesielt til Sommerfesten 2014 av Jon Løvland. Den passer også godt i menighetssammenheng.

Noter til Tro som bærer

Lydfil med Tro som bærer

 

Sommerfesten 2011
Her er ppt-filer med lovsangene som ble brukt dette året.

28. juli 2011 kveldsmøtet
29. juli 2011 bibeltimen
29. juli 2011 kveldsmøtet
30. juli 2011 bibeltimen
30. juli 2011 kveldsmøtet
31. juli 2011 gudstjenesten

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone