En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Referater fra Hovedstyret

Referater fra Hovedstyret

05.03.2014
Her vil referatene og sakspapirene fra Hovedstyret og Hovedstyrets arbeidsutvalg bli lagt ut. Referatene blir fra og med februar 2018 først lagt ut etter at de er godkjent på mail av alle hovedstyremedlemmene.

Om du skal melde inn saker til hoveedstyret, eller søke om midler, SKAL du benytte disse dokumentene:

Innmelding av saker

Midtveis evaluering

Rapportering etter bruk av midler

 

Referater og sakspapirer:

 

2022

 

Innkalling og sakspapirer til HS 18. juni 2022 på Teams

Protokoll 29. april 2022

Innkalling og sakspapirer til HS 29. april kl. 18.00-21.00 på Teams

Protokoll fra HS 11. og 12. februar 2022

Sakspapir: Organisatorisk oppdatering av "Metodistkirken mot 2030", oppdatert 12. februar 2022.

Innkalling og sakspapirer til HS 11. februar 2022 (med referater fra HS 20. november 2021 og AU 19. januar 2021)

 

 

2021

 

Innkalling og sakspapirer til HS 20. november

Protokoll fra HS 17. september

Regnskapsoversikt pr. 30. juni 2021, balanse

Innkalling og sakspapirer til HS 17. september

Protokoll fra HS 17 juni

Protokoll fra HS 26 april

Protokoll fra HS 07.april 

Sakspapirer til HS 07. april 2021 (zip-fil)

Protokoll fra HS 10. februar 2021

Innkalling med dagsorden til HS 10. februar 2021

Sakspapirer til HS 10. februar 2021 (zip-fil)

 

 

2020

 

Sakspapirer til nettmøte 2. desember 2020

Protokoll fra nettmøte AU/ØE 30. november 2020

Protokoll fra nettmøte oktober 2020

Protokoll fra nettmøte september 2020

Protokoll fra nettmøte august 2020

Protokoll fra nettmøte 18. juni 2020

Protokoll fra nettmøte 25. mai 2020

Protokoll fra hovedstyrets AU/ØE 20. mai 2020

Protokoll fra mailmøte 20. april 2020 om Sommerfesten 2020.

Protokoll fra nettmøte 2. april 2020

Protokoll fra hovedstyrets AU/ØE 20. mars

Protokoll fra hovedstyremøte 7. februar

Sakspapirer for hovedstyremøte 7. februar  budsjettforslag 2021 - 2025

Protokoll fra hovedstyrets AU/ØE 27. januar 2020

 

2019

 

Protokoll fra hovedstyremøte november 2019

Protokoll fra hovedstyret september 2019

Innkalling og sakspapirer til hovedstyremøte 6. og 7. september 2019

Hovedstyret juni 2019

Hovedstyret mai 2019

Innkalling og sakspapirer til hovedstyremøte 24. og 25. mai 2019

Hovedstyret mars 2019

Innkalling og sakspapirer til hovedstyremøte 15. og 16. mars 2019

Saksfremlegg 10-19

 

 

2018

 

Hovedstyret desember 2018

Sakspapirer og innkalling til hovedstyret 7.-8. desember (zip-mappe)

Hovedstyrets ØE AU oktober 2018, korrigert HS 081218

Hovedstyret september 2018

Sakspapirer hovedstyret september 2018 med referat fra junimøtet + regnskapsrapport Felleskassen pr. august 2018

Referat hovedstyret 21. juni 2018

Referat hovedstyret 20. juni 2018

Sakspapirer hovedstyret juni 2018 + tillegspapir om investeringene + Regnskapsrapport Felleskassen pr. april 2018

Hovedstyret mai 2018

Sakspapirer Hovedstyret mai 2018  Revidert 04.05.18 + Regnskap felleskassen 2017 og budsjett 2018

Hovedstyret mars 2018

Hovedstyrets AU januar 2018

Hovedstyret januar 2018

 

2017

 

Hovedstyret desember 2017

Hovedstyret september 2017

Hovedstyrets AU september 2017

Hovedstyret juni 2017

Hovedstyrets arbeidsutvalg mai 2017

Hovedstyret mai 2017

Hovedstyrets arbeidsutvalg april 2017

Hovedstyret februar 2017

 

 

2016

Hovedstyret desember 2016

Hovedstyrets arbeidsutvalg november 2016

Hovedstyret september 2016

Hovedstyret juni 2016

Hovedstyrets arbeidsutvalg mai 2016

Hovedstyre april 2016

Hovedstyret februar 2016

Hovedstyrets arbeidsutvalg januar 2016

 

2015

Hovedstyret desember 2015

Hovedstyrets arbeidsutvalg november 2015

Hovedstyrets arbeidsutvalg oktober 2015

Hovedstyret september 2015

Hovedstyret juni 2015

Hovedstyrets arbeidsutvalg mai 2015

Hovedstyret april 2015

Hovedstyrets arbeidsutvalg februar 2015

 

2014

Hovedstyret desember 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg desember 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg oktober 2014

Hovedstyret september 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg september 2014

Hovedstyret mai 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg april 2014

Hovedstyret mars 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg mars 2014

Hovedstyret februar 2014

Hovedstyrets arbeidsutvalg januar 2014

 

2013

Hovedstyret november 2013

Hovedstyrets arbeidsutvalg november 2013

Hovedstyret september 2013

Hovedstyrets arbeidsutvalg august 2013

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone