En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Ressursside koronatiltak

Ressursside koronatiltak

05.05.2020

 

På denne siden legges det ut informasjon fra «Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge». Den nyeste informasjonen legges alltid øverst, og siden oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål til informasjonen, kan du kontakte tilsynsprest eller Ressursgruppa.
Ressursgruppa består av tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie, og HR-rådgiver Vidar Sten Bjerkseth.

 

Smittevernveileder (2022-01-21 Pdf)

Smittevernveileder NKR (2022-01-21 pdf engelsk)

 

____________________________________________________________________________________________________

Tidligere info (Obs: utdatert)

 

Vi har fått spørsmål knyttet til registrering av møtebesøkende i forbindelse med økningen av smitten med Covid-19 og eventuell smittesporing.
Det er ikke gitt noe påbud eller anbefaling fra myndighetene om dette, og derfor er det personvernloven som gjelder om dere ønsker å registrere.
Det som er viktigst å huske på er følgende:
1.    Informer om formålet og at det er frivillig
2.    Registrer kun det som er nødvendig (f.eks. navn og telefonnummer)
3.    Pass på opplysningene slik at andre ikke får tilgang til de
4.    Ikke bruk opplysningene til andre formål
5.    Slett fortløpende - senest etter 14 dager ifm smittesporing
Nedenfor finnes en artikkel fra datatilsynet med utfyllende informasjon:

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/besoksregistrering-og-smittesporing/

 

 

Smittevernveileder Metodistkirken i Norge (16-08-2021) word

Smittevernveileder Metodistkirken i Norge (16-08-2021) pdf

 

Kraftigere tiltak i Østlandskommuner (25.01.21)

 

Råd om julefeiring i kirkene

Oppdatert informasjon smittevern 28.10.2020 - pdf

Smittevernveilder for gudstjenester og menigheter (05.05.2020) - pdf

Smittevernveilder for gudstjenester og menigheter (05.05.2020) - word

Informasjon om aktuelle nettsider

 

Informasjon fra Ressursgruppa for koronatiltak

Utleie til og koronatiltak ved private selskap 13. august 2020

Oppdatert informasjon koronatiltak- syke- og hjemmebesøk 25. mai 2020

Oppdatert informasjon koronatiltak 14. april 2020

Smittevern ved kirkelige handlinger 4. april 2020

Online communion guidelines (Biskop Christian Alsted) 4. april 2020

Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med korona 17. mars 2020

Ny informasjon om tiltak i forbindelse med korona 12. mars 2020

Tiltak mot koronaviruset 11. mars 2020

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer
Takk for innsatsen!
2021-10-05

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone