En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Ressursside koronatiltak

Ressursside koronatiltak

05.05.2020

 

På denne siden legges det ut informasjon fra «Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge». Den nyeste informasjonen legges alltid øverst, og siden oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål til informasjonen, kan du kontakte tilsynsprest eller Ressursgruppa.
Ressursgruppa består av tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie, daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor Johanna Lundereng og HR-rådgiver Vidar Sten Bjerkseth.

Smittevernveileder Metodistkirken i Norge (16-08-2021) word

Smittevernveileder Metodistkirken i Norge (16-08-2021) pdf

 

Kraftigere tiltak i Østlandskommuner (25.01.21)

 

Råd om julefeiring i kirkene

Oppdatert informasjon smittevern 28.10.2020 - pdf

Smittevernveilder for gudstjenester og menigheter (05.05.2020) - pdf

Smittevernveilder for gudstjenester og menigheter (05.05.2020) - word

Informasjon om aktuelle nettsider

 

Informasjon fra Ressursgruppa for koronatiltak

Utleie til og koronatiltak ved private selskap 13. august 2020

Oppdatert informasjon koronatiltak- syke- og hjemmebesøk 25. mai 2020

Oppdatert informasjon koronatiltak 14. april 2020

Smittevern ved kirkelige handlinger 4. april 2020

Online communion guidelines (Biskop Christian Alsted) 4. april 2020

Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med korona 17. mars 2020

Ny informasjon om tiltak i forbindelse med korona 12. mars 2020

Tiltak mot koronaviruset 11. mars 2020

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Nye retningslinjer
2021-01-04
Informasjon til menigheter og ansatte fra Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone