En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Teologisk Forum

Her er utgivelser av Teologisk forum samlet.

 

Teologisk Forum
I perioden 1987-2001 gav Metodistkirkens Studiesenter, på vegne av Nord-Europeisk Utdanningsråd, ut tidsskriftet Teologisk Forum. Her har vi samlet en del av utgavene som pdf- og tif-dokumenter.

 

Teologisk Forum 1987-1

Bengt Haglund: Wesleyforskningens ställning i dag (s 5)
Ray Svanberg: Nye former for søndagsskolearbeid (s 23)
Theodore Runyon: Metodismens teologiske bidrag (s 31
Hans Växby: Mellan kyrka och sekt (s 47)
Erik Halldén: Metodistisk mission och portugisisk-katolsk kolonialpolitik (s 57)

 

Teologisk Forum, 1987-2

Paramanathan, Ravindratas: "Wesley og Økumenikk"

Roald E. Kristiansen: "Oxford Instituttet for Metodistiske Studier: En Rapport"

Hans Växby: "Gud frälse oss från Wesley - eller från något annat?"

Øystein Brinch: "Preken som kunsthåndverk"

Ellis L. Larsen: "Kirkeadministrasjon: En Teologisk Oppgave"

Lars-Erik Nordby: "Kirkeadministrasjon: en Respons"

Tore Meistad: "Tro og Liv: Hovedlinjer i Bibelsk Etikk"

 

Teologisk Forum, 1988-1


John Dysjeland: "Helliggjørelsen i aktuell metodistisk forkynnelse"

Tore Meistad: "Metodistforkynnelsen i krise?"


Erik Kristoffersen: "Kaldet til at være prest"

Peder Borgen: "Evangeliet - et kall til utdannelse og opplæring"

Kristin Sundt: "Metodistiske klassemøter i dag"

Pär-Axel Sahlberg: "Den Kristna Församlingen"

Roald E. Kristiansen: "Skapelsen og Frelse"

 

Teologisk Forum 1988-2

Thorvald Källstad: John Wesley och Mystiken (s 7)
Thor Hall: Wesley og hans kvinner (s 43)
Lars-Erik Nordby: Wesley – en inspirator for 1990-årene? (s 67)

 

Teologisk Forum, 1989-1


Pär-Axel Sahlberg: "Vision för en Kyrka"

Ivan Chetwynd: "To røde roser"

Gerald Mustard: "Bibelsk forkynnelse og pastoral omsorg"

Are Blomhoff: "Lederskap i kirke og menighet"

Andrew Rohde: "Prestens ensomhet"

Svein Løvland: "Tjeneste uten Prestasjon"

 

Teologisk Forum 1989-2

Hans Växby: Mot 1990-talet: Närvaroväckelsen (s 9)

Pär-Axel Sahlberg: Evangelisation och Sosiala Utmaningar (s 16)

Ole Birch: Kristelig Fuldkommenhet og Amerikansk Metodisme (s 32)

Tore Meistad: Modeller for Forståelsen av Metodistkirkens Historie i Norge (s 49)

Bokanmeldelse: Justo L. Gonzales – Christian Thought Revisited (s 63)

 

Teologisk Forum 1990-1

Hans Växby: Minoritetskyrkor och den förlorade folkligheten (s 7)
Tord Ireblad: Att söka sig ett helhetssyn (s 12)
Roald E. Kristiansen: Gudstjenesteordningens teologi (s 18)
Øystein Brinch: Salme 100 – En salme til takkeofferet (s 33)
Jan Brastein: Salme 139 – Du har lagt din hånd på meg (s 37)
Erik Halldén: Otto Melle – Metodistbiskop i totalitärt samhälle (s 46)
Bokanmeldelse: Stephen Gunter – The Limits of «Love Divine» (s 63)

 

Teologisk Forum 1990-2

Roar Fotland: Misjon i norsk metodisme (s 8)
Øystein Brinch: Metodismens misjonstenkning (s 21)
Erik Kyst: Under bøn og håndspålæggelse (s 26)
Carl Erik Brattemo: Hur tal om Gud blir tal med Gud (s 41)
Bokanmeldelse v/ Tore Meistad: Erfaringen av Guds nåde (s 66)

 

Teologisk Forum, 1991-1

Et utvalg fra Wesleys standardprekener (oversatt og bearbeidet av Per Braaten)


Teologisk Forum, 1991-2

Spesialnummer med prekener (ikke-standard) av Wesley (oversatt og bearbeidet av Per Braaten)

Teologisk Forum, 1992-1

Jorunn Wendel: "Kvinnens rett til å preke"
Jørgen Rasmussen: "Kvinder i præstetjeneste"
Roar G. Fotland: "Kristendommens møte med mennesker"Teologisk Forum, 1993-1

David Kvebæk: "Lederprofiler. Om pastorale lederes selvforståelse og lederprofil"
Roger B. Knutsen: "Nye dimensjoner i pastoral omsorg"
Roald Kristiansen: "Skapelse, Frelse og Helliggjørelse"
Per Braaten: "Noen tanker om den Hellige Skrifts inspirasjon og autoritet"
Ivan Chetwynd: "En feilfri Bibel"Teologisk Forum, 1993-2

Jørgen Rasmussen: "Findes en Åndens etikk?"
Roald Kristiansen: "Sett fra undersiden"
Lars-Erik Nordby: "Metodistisk dåpsforståelse i utvikling"
Helle Maria Wolstad: "Metodistisk og Luthersk dåpssyn, en sammenligning"
Roar G. Fotland: "Dåpen - en preken"Teologisk Forum, 1994-1

Jonny Linnsund: "Frelsen, Guds verk alene - eller?"
Lars Erik Svanberg: "Mission i Europa i dag"
Ommund Rolfsen: "Distriktet som minker"
Peder Borgen: Misjon i nytestamentlig tid og i Metodistkirken i dag"
Michael Nausner: "Den Chilenska Metodistkyrkans historia"

 

Teologisk Forum, 1994-2

Jørgen Rasmussen: "Metodistisk dåbssyn set med et par danske øjne"

Jørgen Rasmussen: "Dåbsforståelsen i udvikling"

Lars-Erik Nordby: "Tale ved rådsmøtet i Norges Kristne Råd"

Knut Refsdal: "Metodistkirken mot år 2000"

Helle Maria Lund: "Shalom i GT"

 

Teologisk Forum 1995-1

Jonny Linnsund: Åndelige erfaringer og deres konsekvenser (s 7)
Jan Edström: Det ekumeniska läget i Finland 1995 (s 13)
Tapani Rajamaa: Ekumeniska samanslutningar (s 27)
Mogens Bjerno: Økumeni i Danmark (s 31)
Ulla Skøld Jonsson: Uförutsigbar ekumenik i Sverige (s 41)
Ingrid Vad Nilsen: Den økumeniske situasjon i Norge anno 1995 (s 49)
Svenske dialogrekommendationer (s 57)
Norske dialoganbefalinger (s 59)
Bøker (s 63)

 

Teologisk Forum, 1995-2

Ole Jørgensen: "Af nåde til helhed"

Hans Växby: "Synligare, Varmare, Vuxnare..."

Knut Refsdal: "Kirkebygg og teologi"

Manfred Marquardt: "Gud i morgondagens verklighet"

Tore Meistad: "Hellighetsforkynnelse på Nordkalotten i det tyvende århundre"

 

Teologisk Forum, 1996-1

Knut Refsdal: "Læreforkynnelse"

Michael Nausner: "Mot en nytolking av kristen fullkomlighet"

Arne Haugland (oversetter): "Biskopenes uttalelse om visdom"

Per Hassing: "Kristen tro og annen tro"

 

Teologisk Forum, 1996-2

Per Hassing: "På Guds veier"

Knut Refsdal: "Liv i gudstjenesten - gudstjenesten i livet"

Gerald Mustard: "Jesu dåpsdag"

Geir Fagerjord Lorem: "To veier til Platons idelære. Kommentar til Philo fra Alexandria Om skapelsen"

Manfred Marquardt: "Den Heliga Anden enligt en andelig syn på verkligheten"

 

Teologisk Forum, 1997-1

Lars-Erik Nordby: "Arbeidsveiledning - en ressurs i prestetjenesten"

Knut Refsdal: "Respons"

Torhild Ruud: "Bibelfortellingens kraft - dialogen mellom de bibelske fortellingene og våre fortellinger"

Hilde Marie Øgreid: "Engelsk kirkehistorie fra 1500- til 1700-tallet - fra Henrik VIII fram til John Wesleys tid"

Ivan Chetwynd: "Kirken og de homofile: Dengang og nå"

 

Teologisk Forum 1997-2

Mercy Amba Odoyoye: Treenighetslæren som et paradigme for samfunn og makt. Tanker fra afrikanske kvinners teologi (s 7)
Roar G. Fotland: Vestlig individualisme og menighetens fellesskap: Et trinitarisk perspektiv. Teologi for middelklassen (s 21)
Anne Marie Dahl Mustard: Sophia/visdom og inkarnasjonen: En utvidet forståelse av hvem Jesus Kristus er for oss (s 31)
Tore Meistad: Systematisk teologi og etikk i wesleyansk tradisjon: Noen metodologiske refleksjoner (s 49)

 

Teologisk Forum 1998-1

Dr. Fernando B. Santillana: Treenigheten: Fellesskap og kraft i de Latinamerikanske kulturers religiøse kontekst (s 7)
Geir Lie: Apostolisk tro: et uutforsket amerikansk pinsesamfunn (s 17)
Jon Vegar Hugaas: Det psykologiske arguments holdbarhet i teismedebatten: En redegjørelse for noen aspekter ved relasjonen mellom teologi og psykologi (s 35)

 

Teologisk Forum, 1998-2

Jørgen Thaarup: "Jeg tror på Gud Fader"
Øyvind Helliesen: "den allmektige"
Mikael Mogren og Mikael Nausner: "himmelens och jordens skapare"
Helle Maria Lund: "Guds enbårne Sønn"
Karsten Morsbøl: "vor Herre"
Leif A. Hansen: "som ble unnfanegt ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria"
John Dysjeland: "pint under Pontius Pilatus"
Finn Uth: "død og begravet"
Tore Meistad: "Hellighetsbevegelsen i norsk metodisme og kristenliv"Teologisk Forum, 1999-1

Kaikka Växby: "på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda"
Jan Petter Walaas: "skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde"
Jorunn Wendel: "Jeg tror på Den Hellige Ånd"
Arve Rohde: "én, hellig, allmenn kirke"
Solveig Meistad Hermansen: "de helliges samfunn"
Bjørn Elfving: syndernas förlåtelse"
Jan Brastein: "legemets oppstandelse"
Ragne Fransson: "och det eviga liv"
Olav Øgreid: "Gudstjenesten og musikken"
Ole-Morten Raknes: "Evig pine - en ubibelsk lære?"
Yngvar Ruud: "Recovery - tolv trinn til sinnsro"Teologisk Forum, 1999-2

Tore Meistad: "Metodistisk kristendomsforståelse i dag" med responser fra representanter for Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen, Det evangelisk lutherske kirkesamfunn, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Den norske kirke, Den katolske kirke og Baptistene.Teologisk Forum, 2000-1

Mads Kemp Hansen: "Samfundets udfordringer til teologien"
Finn Bræstrup Karlsen: "Samfundets udfordringer til teologien"
Erik Lindberg: "Samfunnets utfordringer til teologien"
Vetle Karlsen Eide: "En helliggjort diakoni - en diakonal hellighet?"
Tore Meistad: "Misjonsmotiver i Charles Wesleys salmer"
Knut Refsdal: "Naturlig kirkevekst"
Geir Lie: "Den Apostoliske Kirke"Teologisk Forum, 2000-2

Spesialnummer med prekener og artikler av Hans Växby.

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone