Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Månedens bønn

Bønn i september

Takk, gode Gud, for alle som gjør det gode:
lindrer nød, tørker tårer, trøster den redde, tar seg av den ensomme og hjelpeløse, 
kjemper for rettferdighet, bærer over med urett, 
gjør livet lysere for medmennesker, taler gode ord, gjør dagens gjerninger med troskap.
Takk for at du kan løfte gjerninger i hverdagen opp til tjeneste for deg.
Takk for Øståsen kirke og menneskene som samles her,
Hjelp oss så vi kan være til støtte og oppmuntring for hverandre, og hjelp oss
å være en åpen og raus kirke for alle.
Vi ber deg for alt menighetsarbeidet denne måneden, og at du må gi tro, styrke og utholdenhet til dem som leder arbeidet.
Vi ber i Jesu navn. Amen.
 

Nyheter for september 2020

Rev.29.1.8.2020

Øståsen Kirke presenteres 

Se video her

(Dette er en Facebook video der du ikke trenger å logge inn til Facebook. Husk å skru på lyden på videoen da den kan være strudd av)

 

Søndag 27. september kl 11.00 er det gudstjeneste.
Prest Roar G. Fotland taler og leder gudstjenesten. Tom Falmark er organist. Barnebordet bakerst i kirkesalen er på plass. Velkommen til gudstjenesten.

Samtalegruppene fortsetter etter helgen. Merk at gruppen som vanligvis samles torsdag denne gangen har sin samling på tirsdag. Samlingene blir da henholdsvis mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. september. Gruppen mandag er hos Randi Jansen og Helge Solum. De andre gruppene er i kirken. Er det noe du lurer på, snakk med din gruppeleder. Ønsker du å være med i en samtalegruppe, snakk med prest Øyvind Helliesen eller diakon Olav Øgreid (kontaktinformasjon, se nedenfor).

Tirsdag 29. september kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 
De samles ved oppslagstavlen på den øverste parkeringsplassen. Ta med sitteunderlag og matpakke. Ta gjerne med badetøy. Sist tirsdag var det to damer som badet. Også her overholder vi smittevernreglene.

Kirkebygget
Arbeidet med reparasjoner på kirkebygget er foreløpig avsluttet.  Det vil fortsette med utskifting av raden med vinduer øverst på veggen bakerst i kirkesalen når de er produsert og klare for montering. Kledningen som er skiftet ut, vil bli malt til våren. 
For øvrig er kjøkkenvinduet og inngangspartiet under oppussing. Det er arbeid som gjøres på dugnad.
 

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt.

Hold kontakt med hverandre!

Situasjonen i samfunnet gjør at mange ikke kan eller tør å komme til kirken. Den gjør også at mange føler seg ensomme. Det helper mye om vi tenker på hverandre og tar en telefon. Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt. 

Nytt nummer av menighetsbladet

 

Nytt nummer av menighetsbladet

Foto: Anne Grete Arnesen

Les vårt nye menighetsblad

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjon og Korona

Våre venner og partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe er også truet av Koronaviruset. De trenger hjelp til forebygging slik som vaskemidler og utstyr.

Du finner mer om dette på Misonsselskapets hjemmeside.

 

Misjonsprosjektet

Onsdag 26.8 var vi samlet til misjonsmøte. Vi kunne ikke ha den vanlige misjonsfesten med utlodning, men samlingen ble svært god og det var godt oppmøte. Istedenfor utlodning ble det anmodet å gi gaver til vårt John Dean-prosjekt. Målet for prosjektet er kr 60000. Før onsdagen hadde det kommet inn kr 49409. Nå har vi kommet opp i kr 58987. 

Du kan gi over giro 2801.44.38132 eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjonsprosjekt». 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 

MISJONSGRUPPA
Se kalenderen på disse sidene for jentekvelder.
 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Kalender
27 Sep
Søndag, september 27, 2020 11:00
Prest Roar Fotland taler og leder Musikk: Tom Falmark
4 Okt
Søndag, oktober 4, 2020 11:00
Prest Øyvind Helliesen taler Diakon Olav Øgreid leder Musikk: Aasta K. Engh
5 Okt
Mandag, oktober 5, 2020 19:30
8 Okt
Torsdag, oktober 8, 2020 19:00
Powered by Cornerstone