Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Om oss>Velkommen til Øståsen Kirke

Velkommen til Øståsen Kirke

Velkommen til Øståsen Kirke

Øståsen Kirke er metodistkirken i Follo, samtidig som vi er kirken på Tårnåsen.

Menneskene som finner veien hit kommer fra nærområdet, fra hele Folloregionen og deler av Osloområdet. Vi sier om oss selv at vi vil være et møtested som er med å gi mennesker livsmot og håp, og ønsker å være en åpen og raus kirke for alle, uansett alder, økonomisk og sosial status, rase, kjønn og legning. Kirken er en del av Metodistkirken i Norge. Her kan du lese mer om hvem vi er- og på baksiden av arket finner du en oversikt over de ulike tilbud som kirken har.

Hvem er vi?

Metodistkirken bekjenner den kristne tro slik den kommer til utrykk i de historiske kristne bekjennelser. Vi hører med i den evangeliske del av kristenheten, og beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser samtidig på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv. Metodister har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vi vet samtidig at alt i verden er ikke svart eller hvitt. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema, og vi gjør det både med respekt og forståelse. Metodister er kjent for sin vektlegging av personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden. Vi verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle oss som kristne. Metodister har åpne hjerter og åpne sinn, og vi sier velkommen til alle som vil vite mer om den kristne tro. Metodistkirken praktiserer dåp av barn, og man kan bli konfirmert, gift og begravet fra kirken. Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer. I Norge har vi 46 menigheter og over 11.000 medlemmer. Disse gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre. Vi samarbeider godt med andre kirkesamfunn i Norge, og driver bistands og misjonsarbeid i Afrika, Asia og Europa. Metodistkirken har sine røtter i England og USA og kom til Norge i 1856.

Metodistkirken- mennesker med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører

Siste nytt fra Metodistkirken
Etter en svært vellykket første runde, er nå utdanningen "verdibevisst ledelse" klar for oppstart igjen i september. Les mer
Powered by Cornerstone