Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Månedens bønn

I slutten av januar hvert år er det «Bønneuke for kristen enhet». Vi har derfor valgt å bruke en av bønnene fra denne uken som menighetens bønn i januar og februar. Februar er menighetens misjonsmåned, derfor har vi tatt med forbønn for vårt nye misjonsprosjekt.

 

Bønn i januar og februar.

T:            Kjærlighetens Gud, gjennom Kristus har du sagt til oss: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere». Du søker oss, du inviterer oss til å være dine venner. Lær oss å ta imot når du inviterer så vi kan bli hos deg og vokse i et liv som stadig blir mer helt.

M:          Vårt hjertes glede er i vår Gud.  (Noter s. 22)

T:            Livets Gud, du kaller oss til å være en lovprisning midt i verden og til å ta imot hverandre som en gave av nåde. La ditt kjærlige blikk som hviler på hver og en, gjøre oss åpne for å ta imot hverandre slik som vi er.

M:          Vårt hjertes glede er i vår Gud. 

T:            Gud, du som samler oss, la oss vokse sammen til ett vintre i din Sønn, Jesus. La kjærlighetens Ånd bli i oss, i menighet og forsamling og i lokale økumeniske samlinger. Gi at vi sammen kan feire deg med glede.

M:          Vårt hjertes glede er i vår Gud. 

T:            Gud, du som er Herre i vingården, du kaller oss til å bli i din kjærlighet i alt vi sier og gjør. Når du rører oss med din godhet, gi oss da å kunne speile din kjærlighet i hjem og arbeid. Hjelp oss å bygge broer over motsetninger og spenninger.

M:          Vårt hjertes glede er i vår Gud. 

T:            Gud vi ber deg for kirkens misjonsarbeid. Spesielt ber vi deg for Øståsen kirkes misjonsprosjekt, Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe. Takk for at vi gjennom partnerskap med våre trossøsken kan være med å skape liv og håp.

M:          Vårt hjertes glede er i vår Gud.

 

 

Nyheter og aktiviteter i Øståsen Kirke - 2021

Helgenytt. Redaktør Olav Øgreid

Kjære medlemmer og venner av Øståsen kirke!

Det er fortsatt mye smitte både i regionen og i landet som helhet. Regjeringen har derfor videreført de strenge smitteverntiltakene som ble gitt ved starten på dette året. På sist pressekonferanse ble det også gitt signal om at de fleste tiltakene vil bli videreført. Mandag vil det bli ny pressekonferanse som sier hvordan vi skal forholde oss videre. Det blir neppe mulig å samles i kirken foreløpig. Vi ser oss derfor nødt til å videreføre nedstengningen ut januar. 

Det betyr at vi må avlyse alle fysiske samlinger så som:

- Gågruppe for damer Tirsdag 19. januar 

- Gudstjeneste søndag 17., 24. og 31. januar

- Formiddagstreff 21. januar

- Samtalegrupper

- Forvaltningskomiteen onsdag og Menighetsrådet torsdag vil bli avholdt digitalt.

Vi håper at vi om ikke alt for lenge kan møtes i kirken vår igjen.

Menighetsbladet
Du finner det nye  menighetsbladet her: nr 1 - 2021. Menighetsbladet er skrevet for en normal aktivitet, men de fleste er nå avlyst.

Hold kontakt med hverandre!
Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så ta gjerne kontakt.
 

 

Misjon - nytt misjonsprosjekt
Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe. Chapanduka er et tørt område hvor det er vanskelig å finne vann. Nå vil de bore dypere å få en brønn drevet av solceller. I tillegg bygges et oppsamlingstrau for å samle opp overflødig vann. Dette blir drikke til dyra. Våre samarbeidspartnere planlegger innvielse av anlegget til jul. Vår andel er 30000kr. Misjonskomiteen vil, hvis smittesituasjonen tillater det, ha nærmere informasjon om prosjektet i gudstjenesten Sang i advent. Det er mulig å gi til prosjektet når som helst, men det blir spesielt anledning i gudstjenesten denne dagen, 1.Juledag og i Misjonsmåneden februar.

Du finner en oversikt over misjonsavtaler presentert på Årskonferansen 2020 her
Vipps 20895
Giro 2801.44.38132
Du må merke betalingen med «misjon»


Strikkedugnad.

Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden? Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du på hjemmesiden vår www.metodistkirken.no/kolbotn Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden (februar) og distribueres videre av misjonskontoret.


Hjertestarter
Hjertestarteren har kommet og vil bli hengt opp i vestibylen. Hjertestarterkurset utsettes til 17. februar. Noen personer i menigheten har blitt utfordret til å delta på dette kurset. Maks 15 personer kan delta på kurset. Har du spørsmål om dette, snakk med diakon Olav Øgreid.


Hold kontakt med hverandre!
Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt.

Informasjon fra misjonskomiteen

Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe.

Nyhetsbrev

Misjonsselskapet har kommet med et nyhetsbrev for høsten 2020. Dette finner du her.

Misjonsprosjektet

Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe.
Chapanduka er et tørt område hvor det er vanskelig å finne vann. Nå vil de bore dypere å få en brønn drevet av solceller. I tillegg bygges et oppsamlingstrau for å samle opp overflødig vann. Dette blir drikke til dyra. Våre samarbeidspartnere planlegger innvielse av anlegget til jul.
Vår andel er 30000kr.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 


Misjonskomiteen vil ha nærmere informasjon om prosjektet  i gudstjenesten Sang i advent. 
Det er mulig å gi til prosjektet når som helst, men det blir spesielt anledning i gudstjenesten denne dagen, 1.Juledag og i Misjonsmåneden februar.

Vipps 20895 
Giro 2801.44.38132
Du må merke betalingen med «misjon»

Oversikt over misjonsavtaler

Du finner en oversikt over misjonsavtaler presentert for Årskonferansen 2020 her.

Mutambara faddere

I Zimbabwe har de vært under streng nedstengning på grunn av koronapandemien siden april, og også her har skolene vært stengt.
Barna i fadderprogrammet har dermed vært rammet, og spesielt de foreldreløse som bodde på skolen på Mutambara og som måtte
reise til slektninger eller bekjente da skolen stengte. Først i slutten av september åpnet de opp for at barna kunne komme tilbake.
 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan de har hatt det i denne perioden.
Tusen takk for den viktige støtten du bidrar med ved å være fadder!

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du på hjemmesiden vår www.metodistkirken.no/kolbotn
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle.
I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm.
Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden (februar) og distribueres videre av misjonskontoret.
 

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

 

 

 

 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Nytt nummer av menighetsbladet

 

Nytt nummer av menighetsbladet

Foto: Anne Grete Arnesen

Les vårt nye menighetsblad

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Kalender
18 Des
Fredag, desember 18, 2020 20:00
AVLYST
20 Des
Søndag, desember 20, 2020 19:30
AVLYST
25 Des
Fredag, desember 25, 2020 12:00
AVLYST Taler og Leder: Øyvind Helliesen Musikk: Olav Øgreid
27 Des
Søndag, desember 27, 2020 15:00
Leder: Rolf Arnesen Andakt: Anne-Grete Arnesen Julenissen kommer!
Siste nytt fra Metodistkirken
Møtested Sarpsborg
13.01.2021
Gudstjeneste på nett søndag 17. januar. Nå også med YouTube link! Les mer
Da er datoen satt for en årskonferanse vi håper vi kan gjennomføre fysisk i Bergen. Les mer
Powered by Cornerstone