Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Månedens bønn

Bønn i oktober

Evige Gud, du livets Herre,
takk for hverdagens enkle ting:
for brødet, for jorden, for vind og for vann,
for musikk og for stillhet, for rytme og ro,
takk for freden som kommer fra deg,
for mennesker som gjenspeiler lyset.
Takk for menigheten, for felleskapet og muligheten du gir oss til å tjene deg.
Takk for at du er oss så nær i din sønn, Jesus Kristus.
Amen

Som vekselbønn i gudstjeneste:

L: Evige Gud, du livets Herre,
takk for hverdagens enkle ting:
A: for brødet, for jorden, for vind og for vann,
for musikk og for stillhet, for rytme og ro,
L: takk for freden som kommer fra deg,
for mennesker som gjenspeiler lyset.
A: Takk for menigheten, for felleskapet og muligheten du gir oss til å tjene deg.
Takk for at du er oss så nær i din sønn, Jesus Kristus.
Amen
 

Nyheter for oktober 2020

Nå har vi gått inn i oktober. Vi merker for alvor at det blir mørkere om kveldene og hagemøblene kan etterhvert settes bort. Men det er likevel fint å bruke været og naturen til turer og frisk luft. Det bidrar til å holde livsgleden og optimismen oppe i denne tiden hvor vi fortsatt må forholde oss til restriksjoner på grunn av korona. Vi håper og tror at det etterhvert vil bli lettelser i restriksjonene og at vi kan komme tilbake til normalen. 

Søndag 18. oktober er det SINNSROGUDSTJENESTE.
Søndag samles vi først til kirkekaffe kl 18.45 (merk tiden) med nystekte vafler. Vaflene vi bli lagt på engangsasjetter og te/kaffe vil bli skjenket opp. Alt gjøres på en trygg måte. Gudstjenesten starter kl 19.30. Det er diakon Olav Øgreid som taler og leder. Kåre Øgreid med band medvirker.  Velkommen til kirken fra 18.45 på søndag. 

Mandag 19. oktober AVLYST

Tirsdag 20. oktober kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 
De samles ved oppslagstavlen på den øverste parkeringsplassen. Ta med sitteunderlag og matpakke. De går i all slags vær!  Også her overholdes smittevernreglene. Forrige tirsdag var det 8 damer og en hund som var på tur.

Onsdag 21. oktober kl 19.30 er det Menighetsråd. Har du saker som menighetsrådet bør behandle, så send en mail til prest eller diakon.

SØNDAG 25. oktober planlegger vi Generasjonsgudstjeneste. Vi har sendt ut invitasjoner til barn døpt de siste 15 år. Men vi inviterer også andre barn som er tilknyttet gjennom foreldre, besteforeldre etc. Føl deg derfor fri til å ta med barn, barnebarn etc på gudstjenesten. Vi vil dele ut bøker til barna. Det er derfor fint med en mail eller tekstmelding innen onsdag med hvilke barn som kommer og alder på barna. Se invitasjonsbrevet her!

Metodistkirkens Kvinner inviterer til Global Uke lørdag 14. november kl 10 - 16 i Metodistkirken på Grünerløkka. Tema er «Etiske holdninger i vår bruk av penger.» Se vedlagte plakat. Man kan også følge seminaret på internett.

HØSTOFFER
Hjertelig takk så langt for høstoffergaver. Det har kommet gode gaver både i kollekt, på vipps og på giro. Vi har fått inn til sammen kr 31100. I tillegg regner vi med at det er betalt inn beløp på skattefrie gaver. Uansett kommer gavene inn til Øståsen kirke. Kjempeflott!

Øståsen Kirke presenteres 

Se video her

(Dette er en Facebook video der du ikke trenger å logge inn til Facebook. Husk å skru på lyden på videoen da den kan være strudd av)

 

SE KALENDEREN 

Kirkebygget
Arbeidet med reparasjoner på kirkebygget er foreløpig avsluttet.  Det vil fortsette med utskifting av raden med vinduer øverst på veggen bakerst i kirkesalen når de er produsert og klare for montering. Kledningen som er skiftet ut, vil bli malt til våren. 
For øvrig er kjøkkenvinduet og inngangspartiet under oppussing. Det er arbeid som gjøres på dugnad.
 

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt.

Hold kontakt med hverandre!

Situasjonen i samfunnet gjør at mange ikke kan eller tør å komme til kirken. Den gjør også at mange føler seg ensomme. Det helper mye om vi tenker på hverandre og tar en telefon. Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt. 

Nytt nummer av menighetsbladet

 

Nytt nummer av menighetsbladet

Foto: Anne Grete Arnesen

Les vårt nye menighetsblad

Informasjon fra misjonskomiteen

Vi har pr. dato fullført innsamlingen til samarbeidsprosjektet i John Dean Town i Liberia

Nyhetsbrev

Misjonsselskapet har kommet med et nyhetsbrev for høsten 2020. Dette finner du her.

Misjonsprosjektet

Vi har pr. dato fullført innsamlingen til samarbeidsprosjektet i John Dean Town i Liberia. Takk til alle givere. Vi venter nå på et nytt prosjekt. I mellomtiden er det mulig å gi en gave til misjonen generelt. 

Du kan gi over giro 2801.44.38132 eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjon». 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 

MISJONSGRUPPA
Se kalenderen på disse sidene for jentekvelder. Vi gjør oppmerksom på at jentekveldene er avlyst intil videre.
 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Kalender
8 Nov
Søndag, november 8, 2020 11:00
Taler: Hans Christian Palm Leder Øyvind Helliesen Musikk: Olav Øgreid
15 Nov
Søndag, november 15, 2020 19:00
Prest Øyvind Helliesen taler og leder Musikk: Kåre Øgreid med band
16 Nov
Mandag, november 16, 2020 19:00
19 Nov
Torsdag, november 19, 2020 12:00
Gjest: Svein Winge: «Metodistkirken i Norges altertavler, og litt metodistisk historie»
Siste nytt fra Metodistkirken
14. og 15. november er det samling med temaet "Åleve som kristen - med utgangspunkt i de fire grunnpilarene i metodistisk teologi. Les mer
Onsdag 4. november kl. 20.00 til 21.15. Les mer
Powered by Cornerstone