email_icon

Helgenytt 16. februar

Informasjonsmail til alle medlemmer og venner

Vi går nå inn i fastetiden og misjonsmåneden fortsetter.  

Fasten er en tid til bønn, rette oppmerksomhet mot Gud og medmennesker. Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag (onsdag 22/2) til og med påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager. Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften.

 - Søndag 19. februar kl 18.00 samles vi til Kveldsgudstjeneste.

Prest Steinar Hjerpseth taler og leder og Kåre Øgreid sørger for musikken. Det blir ikke vafler denne gangen, men vi inviterer til kirkekaffe fra kl 17.15 med fastelavnsboller med krem. Kom til en god prat ved ettermiddagskaffen.

- Mandag 20. februar og onsdag 22. februar er det samtalegrupper. 

Ønsker du å være med i en gruppe, så snakk med Prest Steinar Hjerpseth eller diakon Olav Øgreid.

- Tirsdag 21. februar, Gågruppe for damer. 

De samles ved oppslagstavlen ved den øvre parkeringen i Hvervenbukta kl 11.15. Ta med matpakke og sitteunderlag. 

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så ikke vær redd for å ta kontakt.