email_icon

Helgenytt 23. mars

- Søndag 26 mars kl 11.00 samles vi til Våroffergudstjeneste.

Prest i Centralkirken, Oslo, Ola Westad taler og Rolf Arnesen leder. Canto vil synge og Olav Øgreid sørger for musikken sammen med Myrvollsekstetten. På søndag vil de også ha med seg sekkepipe. Det blir en spennende musikalsk opplevelse. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Denne søndagen er også viktig for menighetens økonomi. Målet for vårofferet er kr 35000. Man kan bruke vipps 20895 eller kontonr 2801 44 38132. Merk gaven våroffer. Gir du gaven gjennom skattefrie gaver, er det fint om du gir en melding om beløp i offerboksen ved utgangen.

- Tirsdag 28. mars, Gågruppe for damer. 

De samles ved oppslagstavlen ved den øvre parkeringen i Hvervenbukta kl 11.15. Ta med matpakke og sitteunderlag. 

- Torsdag 28 mars kl 19.00 øver Canto. 

- Torsdag 30. mars kl 18.00 samles Misjonskomiteen. 

- Torsdag 30. mars kl 19.00 er det Misjonstreff.

Skattefrie gaver er en enkel måte å gi gaver til menigheten på samtidig som man får skattefradrag for gaven. Ønsker du å opprette en slik ordning, så gi beskjed Olav Øgreid, så ordner vi det.

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så ikke vær redd for å ta kontakt.