Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Hvordan møte mennesker i sorg?

Hvordan møte mennesker i sorg?

Knut Refsdal, tidligere generalsekretær i Norges Kristne Råd, og nåværende tilsynsprest for Metodistkirkens Østre distrikt, er invitert til Kragerø. Han vil delta på et arrangement på Kragerø bibliotek torsdag 17. oktober som har som mål å etablere et møtested for mennesker i sorg.

Arrangør er initiativtakere til sorggrupper i Kragerø som har representanter fra menighetene i Kragerø kommune. Det er ønske om å etablere et møtested hvor vanlige mennesker kan møtes for å utveksle og støtte hverandre i sorgen etter noen vi har mistet.

Tilsynsprest Knut Refsdal vil holde et foredag med tittelen "Hvordan møte mennesker i sorg".
– I foredraget kommer jeg til å si noe om egen sorg, etter at vi mistet Fredrik på 1 år i 1998, forteller Knut Refsdal. Deretter vil jeg først si noe om hva sorg er. Det er viktig fordi jeg tror at vi ofte tenker at sorg arter seg på en måte, men sorg kan ta mange uttrykk. Deretter vil jeg si noe om hvordan sorg kan forstås. Tidligere tenkte man som regel at en sorgprosess førte en sørgende gjennom ulike faser, som fulgte etter hverandre og der målet var løsrivelse fra den døde. Nå har man et mer dynamisk syn på sorg, der man pendler mellom opptatthet av den døde og fokus på framtiden, i et gjensidig samspill, der målet er å finne en måte å leve med sorgen på. Til slutt vil jeg si noe om hvordan vi kan være medmennesker som møter andre i sorg, med særlig vekt på hva en gruppe av mennesker med liknende erfaringer kan bety for hverandre.

Helt i starten på møtet blir det kulturinnslag fra to elever på kulturskolen: Aurora Kjærra Williams (piano) og Nora Elise Johnsrud (klarinett).

Det vil bli arrangert et åpent oppfølgingsmøte på velferden  7. november kl.18. Hva satt folk igjen med etter møtet på biblioteket? Hvordan går vi videre? Sorggrupper?

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone