Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Bønn i metodistkirken

Bønn i metodistkirken

I sommer fikk vi et kort profetisk budskap til Metodistkirken og de andre menighetene i byen, og vi er overbevist om at det kommer fra Gud. Budskapet var: «Tenn bønneilden på nytt! Tenn Den Hellige Ånds ild på nytt!» Det er en oppfordring til enkeltmennesker og menighetene om å løfte blikket og begynne å se Guds sak igjen. På ett av bønnemøtene kom også dette fram: «Dere skal så om høsten, og høste om våren.» Selv om det ser ut som om det er feil tid, og ting begynner å dø, så er det ikke tid for å slutte å så. Vi kommer til å få høste.

Hvis du vil være med på bønnemøter finnes det flere muligheter. Vi har et bønne- og lovsangsmøte i lunsjtid på tirsdager kl 11-13. Her er det mulig å komme innom og bli en liten stund, eller være med hele tiden. Hver første mandag i måneden kl 18 er det felles bønnemøte i Peisestua, hvor folk fra de fleste menighetene møter opp. Før søndagsgudstjenester i kirken er det bønnemøte kl 10.15, og hver onsdag kl 9 er det også bønnemøte inntil videre. Hjertelig velkommen til alle bønnemøtene våre!

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone