Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Adventstid

Advent betyr "komme", eller "ankomst", men er det bare det lille barnet Jesus vi venter på i adventstida?

Ordet advent betyr «komme», eller «ankomst», og det handler om at Jesus kommer. Oftest tenker vi på at advent handler om at Jesus skulle komme som et lite barn, men denne tiden inneholder mer enn det.

Man kan si at advent handler om at Jesus kommer på fire måter, eller fire ganger. Den første måten er at Jesus kom som et lite barn. Til historien hører engler og hyrder, verdens frelser født i en stall, og Maria som grunnet på alt dette i sitt hjerte.

Men bibeltekstene vi leser i adventstiden handler mer om en annen tid i Jesu liv: Det er når han rir inn i Jerusalem på et esel. Folket ropte: «Hosianna, Davids sønn», viftet med palmegrener og la klærne sine som en rød løper på bakken der han red. Jesus var kongen som skulle komme, og som det var profetert om. Mange trodde han skulle befri jødene fra romerne. Men bare noen få dager senere døde han på korset. Han tok på seg våre synder slik at vi kunne være fri.

Men heller ikke denne historien sier alt om Jesu komme. For Jesus skal også komme igjen som seierherre. Han skal komme igjen for å dømme levende og døde, og sette alt i rette stand. Alle urettferdigheter som er gjort skal rettes opp i, og hvert kne må bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre. Dette skal skje ved tidens ende.

Men jeg vil nevne en fjerde måte Jesus kommer. Jesus kommer til hvert menneskes hjerte. I metodistkirken i Kragerø ser vi et bilde av Jesus foran en stengt dør. Dette er hjertedøren vår. Og han sier: «Se jeg står for døren og banker.» Jeg tror alle mennesker får en anledning til å møte Jesus i løpet av livet, og si ja eller nei til ham. Noen ganger skjer det flere ganger. Han kan komme til oss som frelser, som fornyer, eller som den som helliggjør. Jesus kaller mennesker til tjeneste, både i fulltidstjeneste og til vanlige jobber, og han gir også kraft til tjeneste. Et samleord for alle disse tingene Jesus gjør er «vekkelse». Vekkelse kan komme til enkeltmennesker, til menigheter, til byer og nasjoner.

Spørsmålet er: Hva skal vi gjøre når Jesus banker på og vil gi oss noe av det som jeg har nevnt? Det er bare en ting å gjøre: Åpne døra på vidt gap, og svare JA! Med hele oss.

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone