Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Konfirmasjon

Vi tilbyr konfirmasjon i Metodistkirken. Man trenger ikke å være medlem av Metodistkirken for å konfirmeres der. Man trenger heller ikke å være døpt.

Oppstart av konfirmasjonsgruppe er avhengig av at vi har konfirmanter som vil være med.

Opplegget vi vanligvis bruker er Ungdoms-Alpha, som er et innføringskurs i kristen tro. I tillegg blir det noen få samlinger med temaer som ikke dekkes av Ungdoms-Alpha. I løpet av høsten kan konfirmantene velge å være med på leir i Sandefjord. Der møter konfirmantene konfirmanter fra andre metodistmenigheter i landet. På våren tilbys konfirmantene tur til London sammen med konfirmanter fra en eller to andre menigheter i Norge. Konfirmantundervisningen er gratis, men det vil komme noen kostnader i forbindelse med leir (kr 1700,-) og tur til London (kr 4-6000,-).

Det å være konfirmant i Metodistkirken innebærer å være del av en mindre gruppe enn det ofte blir f.eks. i Den norske kirke. Dette gjør at du blir godt kjent med de andre i gruppen og med lærerne, og at du selv får være med å påvirke undervisningen og opplegget for øvrig.  Det er pastor Harald Olsen som står for undervisningen.

Vi har vanligvis konfirmasjonsdag rundt månedskiftet mai/juni. Konfirmantene i stor grad med på å påvirke hvordan konfirmasjons-dagen blir. Vi har lagt vekt på å fortelle menighet og gjester om noe av det vi har vært opptatt med i løpet av året. Gudstjenesten preges av at vi feirer konfirmantene, og blir en høytidelig gudstjeneste som samtidig preges av humor og de personene som deltar.

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone