Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Vielse

Vielse er både en samfunnsmessig og en kirkelig handling.

Paret lover hverandre å elske og ære hverandre, og de blir bedt for. De blir erklært som ektefolk for Gud og alle som er til stede. Vielse i regi av Metodistkirken kan også skje utenfor kirkerommet.

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone