Vårt oppdrag er: Å kjenne Jesus, vinne mennesker for ham, og utruste disipler som kan forandre verden.

Hvordan bli frelst?

En kort presentasjon av evangeliet om Jesus, og hvordan du kan bli en kristen. Bibelversene er fra Romerbrevet: 3:23, 6:23a, 5:8, 6:23b, 10:9. Her er frelsesbønnen: "Kjære Jesus. Jeg vet at jeg er en synder, og jeg ber om din tilgivelse. Jeg tror at du døde for mine synder og sto opp fra de døde. Jeg omvender meg fra mine synder og inviterer deg til å komme inn i mitt hjerte og liv. Jeg vil stole på deg og følge deg som min Herre og Frelser. I ditt navn. Amen"

Tilgivelse

Hva gjør vi hvis vi synder, eller gjør noe galt, etter at vi har tatt imot Jesus? Bibelverset er fra 1. Johannes brev 1:9.

Hvordan får jeg næring til kristenlivet?

I 1. Timoteus brev 3:14-17 står det noe om hvordan Guds ord virker. For at din kristne tro skal overleve er det livsnødvendig at du leser bibelen. Her foreslår vi at du begynner med Markus evangelium. Men aller først en tur innom Johannes 2. brev, som er veldig kort og enkelt

Metodistkirken i Norge,
Kragerø og Bamble Menighet

Organisasjonsnr: 914 123 631

Gi en gave
Bankkonto: 26550712376
Vipps #535419 - Kragerø og Bamble Metodistkrk

Powered by Cornerstone