Metodistkirkens kvinneforbund

Kvinnem√łte i Horten

02.11.2015
Reidun Refsdal

I Horten var det kvinnemøte 31. oktober 2015, der Pastor Ingull Grefslie var hovedtaler, og talte utifra sin Master Oppgace : I kirken er jeg ikke fremmed men hjemme. 


Kvinnemøte I Horten 31. oktober 2015 !

31. Oktober var det Kvinne-møte i Horten Metodistkirke. Møtet startet opp i 10 tida med litt kaffe og kaker, og litt samtale. Selve møtet begynte i 10.45 tida, oppe i kirke-salen. 

Møtet ble ledet av Leder i Metodistkirkens Kvinneforbund, Tove Synnøve Tveit.  Først ble alle ønsket velkommen. Deretter var det litt presentasjoner, først av styret, deretter av de forskjellige menighetene, (bare for å se hvor mange som var tilstede ifra de forskjellige). Det var tilsammen 33 kvinner samlet til dette møtet. Takk til dere som kom.

Det var 2 felles-sanger, og en inspirerende innledning av Berit Westad, tidligere Leder i Metodistkirkens Kvinneforbund. Hun leste ifra Joh. 11.32..... Det ble helt ifra starten lagt vekt på det som var møtets Hoved Tema : Invandrere og det som er de brenn-aktuelle problemer og vanskeligheter disse menneskene står overfor og også vi som mottagere. Til slutt leste hun denne velsignelsen :

"Må Gud velsigne deg med uro ved for lettvinte svar, halve sannheter og overfladiske relasjoner, så du kan leve med et rent hjerte.

Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertryrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du kan arbeide for rettferd. likhet og Fred.

Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider av hungersnød, utstøtelse og krig, så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende deres smerte til glede.

Og Må Gud velsigne deg med den dristige tanke at du er med på å gjøre en forskjell i verden så du kan gjøre det som andre mener er umulig."

....................................................

Jorunn Thurmann, Sekretær i Styret til Metodistkirkens Kvinneforbund sang to sanger. Den første sangen var : "Herre gje meg dine auge" og den andre "Gi meg handa di venn". fantastisk flotte sanger, og en god sangerinne !! Berit Westad spilte til alle sangene hennes.

Deretter var det tid for Pastor Ingull Grefslies tur til å presentere Hoved innlegget, sin Master Oppgave :

I kirken er jeg ikke fremmed men hjemme !

Dette var et fantastisk foredrag, der vi alle fikk noe å tenke på. Vil gjerne nevne at en med det samme merket at dette er stoff hun kjenner, og det er godt gjennomarbeidet, Det er idag 214 millioner mennesker som er Emigranter i verden. Vi ble også minnet om Matt. 25.30 jeg var fremmed og dere tok imot meg. Hun snakket om så mange saker, fordommer, det er noe vi har alle sammen. Noen ganger, eller ofte har vi fordommer fordi vi har blitt feilinformerte.  Det at de som kommer til landet vårt har bare sitt eget språk i starten, gjør det vanskelig for både dem og oss, men for dem gjør det at de blir så isolerte.

Jeg vil istedet for å nevne noen saker, her innby dere til å lese Master opgaven hennes. Den er verdt å  studere litt mer enn titte innom !

Her kan du klikke og lese Master oppgaven til Ingull Grefslie Lykke til og god lesning.

Det var en pause, og Hoved emne forsatte etterpå.

La oss bare kort minne hverandre om at det går ann å huske å se de andre som vi treffer, som er nye lands menn !

Konklusjon: Treat each other as the sacred being they are.

.....................................................

Det hører også med at vi fikk til en god dialog med de tilstedeværende, og vi tror at mange reiste hjem mer inspirerte, og med endel gode ideer i bagasjen som de ikke hadde da de kom.

Så var det tid for lunsj, som var en kjempegod gryterett, laget av Alida Markaskard, medlem i Metodistkirkens Kvinneforbunds styre. Hun er representant i Misjons styret også.

Da vi igjen samlet oss begynte vi med å synge sammen : "Gud du er stor".

Jorunn Thurmann sang så 1. "Gå og fortell", 2. "I Guds Faders hender", og 3. "You rise me up". Akkop. av Berit Westad

Deretter hadde Tove Synnøve Tveit et Power Point presentation, med opplysninger om Metodistkirkens Kvinneforbund, nasjonalt og Internasjonalt.

Vi fikk så en samtale om diverse problemstillinger, bl.a. om vi skal bytte navn og formålsparagraf til Metodistkirkens Kvinneforbund. 

Det ble rettet en takk til Kvinneforbundet  for arrangementet av dette møtet av Anne-Lise Hægeland ifra Porsgrunn.

Disse ble så takket for Insatsen : Ingull Grefslie, Berit Westad, Jorunn Thurmann og Alida Markaskard.

Helt til slutt leste Tove Synnøve Tveit "Pust inn Guds Fred". Deretter holdt vi hverandre i hendene og leste Velsignelsen sammen.

Takk til alle som kom og  som bidro med nærvær eller på andre måter deltok.

Vi legger inn noen få bilder her. 

Den vakre Kirke salen i Horten

 for 

Møtet har begynt, og det ledes av Tove Synnøve Tveit, leder for Metodistkirkens Kvinneforbund.

 Ved samlingen klokka 10.00

Vakker pynt på bordene, arrangert og laget av Grethe Pedersen ifra Porgsrunn, Styremedlem.

Pastor Ingull Grefslie, Hoved taleren.

Berit Westad holder innledning her.

Jorunn Thurmann synger.

I kirkesalen, litt trim måtte til også.

Litt kaffe etter lunsjen.

Alida Markaskard, den flinke kokken vår. Takk til deg !!


« TilbakeLogg inn