Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Lister våren 2021

I forbindelse med gjenåpning er det også på plass å minne om listene for diverse tjenester i kirken. 

 

Kirkevert/Kirketjener vår 2021

Denne listen er oppdatert pr.26.mai 2021. Endringer kan forekomme på kort varsel

Uke/Måned

Kirketjener

Kirkevert

Kirkevert

 

19-20/mai

Per Frøyd,
 

Bjørn Einar Islann,

 

Solveig U. Chongolo,
 

21-22/mai-juni

Dag Harald Andersen,
 

Grethe Sandvik Andersen,
 

Knut Bjønnes,
 

23-24/juni

Tom Erik Klepaker Hansen, 

Bjørg Møgster,
 

Petter Morris Blikstad,

Uke 25/Juni Bjørn Arne Olsen Kristin Tønne Morten Blikstad

OPPMØTE ER EN TIME FØR GUDSTJENESTE/KVELDSSAMLING BEGYNNER

Oppgaver i forbindelse med Corona-tiltak
- Hjelpe til med registering ved ankomst for de som trenger det (bruk egen mobil/nettbrett som er tilgjengelig)
- Minne gjester på gjeldende smittevernregler
- Følge med på antall personer som er tilstede (Finnes oversikt på nettbrett dere har tilgjengelig)
- Påse at folk ikke stopper opp i klynger ved utgang

Dersom man pga. Corona (karantene, isolasjon osv.)  må melde avbud som kirkevert/kirketjener skal man ringe følgende personer:

Mars/juni: Ellen Irene Klepaker, 926 83 154
April: Bjørn Arne Olsen, 905 30 077
Mai: Bjørn Einar Islann, 959 88 900
 
Alle andre bytter skal gjøres internt som vanlig.

Ansvarsområder:
Dette er områder dere fordeler dere i mellom

 • Velkommen og følge med på registrering, hjelpe de som trenger det. Registering kan gjøres digitalt eller på ark. Nettbrett og lister legges i hyllen til kontoret etter Gudstjenesten.
 • Påse at det ikke blir ansamlinger av mennesker i gangen
 • Vise plass i kirkesal
 • Klargjøre uteområder
 • Tenne lys i gang og kirkesal
 • Gi beskjed til Søndagsskolen når gudstjeneste er ferdig dersom ikke S.skole er ferdig.
 • Sjekke at bankterminal er klar og fungerer
 • Telle antall personer på gudstjeneste, og føre det inn i egen bok. (Ligger i skapet ved kirkesalen)
 • Hjelpe til med å tømme kirkesal etter gudstjeneste. Unngå mennesker i gangen etter gudstjeneste
 • Ansvar for å at alt er i orden etter Gudstjenesten
 • LÅSE


 • Det vil ikke bli arrangert kirkekaffe før sommeren 2021

Noter dine uker inn i almanakken med en gang, så slipper du å glemme dem!!

Passer ikke den oppsatte dagen, er du selv ansvarlig for å bytte med en av de andre.

Dersom det er spørsmål eller man ønsker opplæring med nettbrett, gjeldende smittevernregler osv. ta kontakt med kontoret.

 

 

Blomsteransvarlige 

 

Juni

Esther Christine Rolfsen

Bjørg Larsen

 

Powered by Cornerstone