Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Lister for høsten 2021

Vi planlegger for vanlige aktiviteter i kirken fra august 2021. Følg med på når du er satt opp, og bytt internt dersom oppsatt periode ikke passer.

 

Kirkevert/Kirkekaffe høst 2021

Uke/Måned

Kirketjener

Kirkevert

32-33 August

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

34-35 August/september

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

36-37 september

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Halvorsen

38-39 September/oktober

Per Frøyd

Bjørn Einar Islann

40-41 Oktober

Dag Harald Andersen

Grethe Sandvik Andersen

42-43 Oktober

Karl Kristian Markman

Ellen Irene Klepaker

44-45 november

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

46-47 november

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

48-49 november/desember

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

 

OPPMØTE ER EN TIME FØR GUDSTJENESTEN BEGYNNER

Ansvar Kirkeverter

 • Ønske velkommen, samt følge opp besøkende ved menighetens hovedsamlinger, vise til rette, skape kontakt, gi menighetsblad o.a.
 • Telle antall personer på GT. Søndagsskolen teller sine og gir tallet til KV som fører det inn i eget skjema. (Ligger i skapet ved mobilen)
 • Gi beskjed til Søndagsskolen når GS er ferdig dersom ikke S.skole er ferdig.
 • Gi beskjed til Søndagsskole når Nattverd begynner etter talen.
 • Ansvar for å at alt er i orden etter Gudstjenesten
 • LÅSE

Ansvar Kirketjener

 • Klargjøre utearealet (låse opp, feie/måke snø)
 • Transport av personer som trenger hjelp for å komme til og fra menighetens hovedsamling. (Telefon ligger i skapet mellom dør inn til kirkesal og Wesleysal)
 • Bistå kirkevert.

Ansvar begge. Kirkevert og Kirketjener.

 • Servering av kirkekaffe (kaffe og kjeks) til alle gudstjenester som ikke er festkomiteen sitt ansvar.
  • Kaffe og kjeks finnes i kirken
 • Rydde og samle inn etter kirkekaffen.

Noter dine uker inn i almanakken med en gang, så slipper du å glemme dem!!

Passer ikke den oppsatte dagen, er du selv ansvarlig for å bytte med en av de andre.

Med vennlig hilsen
Ellen Irene Klepaker, kontormedarbeider

 

 

 

 

Blomstertjeneste 2021/2022

 

Takk til alle dere som sa ja til blomstertjeneste. Dere står fritt til blomsterutvalg. Hovedsaken er en enkel bukett. Det skal ikke være noen konkurranse. Vi har alle forskjellige oppfatninger av utseende og det er det som gjør denne måten spennende. Husk at hagen og naturen har mye å by på. På grunn av kirkens økonomi må vi prøve på billigste måte. Regningen kan leveres kontoret. Kjøp blomster der det passer, men med kvittering. Det blir skrevet i menighetsbladet om hvem som har blomstertjeneste hver måned.

 

Blomstene må være på alterbordet senest søndag kl. 10.00. Blomstene kan godt settes på plass på lørdag. Hvis det er spesielle anledninger som vi mener alterbordet bør pyntes til, ta kontakt med kontoret så blir vi enige om hvordan vi ordner det. Nøkkel til kirken kan du få fra Morten Blikstad. Hvis måneden ikke passer, bytter du med noen som kan.

Lykke til alle sammen!

 

 

Ansvarlig for blomster på søndager og helligdager 2021/2022

Måned

Ansvarlig

August 2021

Esther Christine Rolfsen

Bjørg Larsen

 

September

Kristin Larsen Muri

Grethe Nyquist

 

Oktober

Monica Sjøblom

Tone Blikstad

 

November

Jorunn Stølen

Grethe S. Andersen

 

Desember

Mary Ng

Anne Sophie trulsen

 

2022

Januar

Else Berit Islann

Elisabeth Pedersen

 

Februar

Vigdis Borgen

Eva Turid Stø Olsen

 

Mars

Ellen Irene Klepaker

Anita Klepaker Hansen

 

April

Åse Gro Blikstad

Toril Ekevall

 

Mai

Torbjørg Kjøniksen

Trine Floen Bjønnes

 

 

Juni

Kjersti Borgen Dons

Inger Johanne Borgen

 

 

 

 

Hilsen Ellen Irene på kontoret juni 2021

 

 

Fordeling på telling av kollekt 2021/2022

Tellekorps 1: Per Johannessen Frøyd, Bjørn Arne Olsen, Morten M. Blikstad

Tellekorps 2: Vigdis Borgen, Aage Sjøblom, Petter M. Blikstad, Erik Pedersen

Tellekorps 3: Jan Ivar Nyquist, Dag Harald Andersen, Bjørg Møgster

Måned

Ansvarlig korps

August 2021

1

September 2021

2

Oktober 2021

3

November 2021

1

Desember 2021

3

Januar 2022

2

Februar 2022

1

Mars 2022

3

April 2022

2

Mai 2022

1

Juni 2022

2

Juli 2022

3

Hilsen Ellen Irene, juni 2021

 

Jeg vil takke for innsatsen deres :) 

HIlsen Ellen Irene

Powered by Cornerstone