Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Barn og ungdom

Speidergruppen møtes tirsdager kl 17.30-19.00. Alle fra 2. klasse og oppover kan være med. I speideren lærer du alt fra ferdigheter i naturen til Guds ord. Her har vi det gøy og vi blir bedre kjent med hverandre. Speidergruppa bytter på å ha sine samlinger i kirka, på Trettenes eller andre tursteder. I løpet av året har vi også flere faste overnattingsturer. Ta kontakt med gruppeleder Marit Synøve Pedersen for mer informasjon.

Barnekoret Skala møtes annenhver torsdag i oddetallsuker. De yngste øver fra 17.30-18.15 og de eldste i tiden 18.00-19.00. Vi har en felles samling for begge grupper 18.00-18.15. Vi ønsker flere sangere, så om du vil synge og ha det moro er dette koret for deg. Ta kontakt med Jan-Ivar Nyquist om det er noe du lurer på. 

Søndagsskolen Sprell levende samles under gudstjenesten Søndagsskolen er for barn mellom 3 og 14 år. Vi deler i en gruppe for de til og med 3. klasse og en for de fra 4. klasse og oppover. Her synger vi sammen, lærer fortellinger fra Bibelen og gjør aktiviteter sammen. Ta kontakt med søndagsskolens leder Anne Sophie Trulsen hvis du lurer på noe.

Lørdagsklubben er for deg som er i alderen 9-14 år samles ca 2 ganger i måneden fra klokken 16.00. Her vil det være forskjellige aktiviteter og man vil få høre en andakt hver gang. For mer informasjon ta kontakt med pastor Idar Halvorsen

Menighetens barne- og ungdomsråd (BUR): Menigheten har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Her sitter ledere for de ulike aktivitetene, pastor og BUR-leder. BUR planlegger felles arrangement og tar opp saker som omhandler barn og unge i menigheten. Er det noe du vil ta opp med BUR, ta kontakt med leder Bjørn Arne Olsen

Powered by Cornerstone