Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Barn og ungdom

Nyhet fra høsten 2022 - 13+ kveld er et tilbud for tenåringer i ungdomsskolealder og oppover. Vi samles én lørdagskveld i måneden kl. 18.00 (etter lørdagsklubben). Vi har kiosk, ulike aktiviteter og andakt. For mer informasjon, ta kontakt med Lina Talset Blikstad

Speidergruppen møtes tirsdager kl 17.30-19.00. Alle fra 2. klasse og oppover kan være med. I speideren lærer du alt fra ferdigheter i naturen, til Guds ord. Her har vi det gøy og vi blir bedre kjent med hverandre. Speidergruppa bytter på å ha sine samlinger i kirka, på Trettenes eller andre tursteder. I løpet av året har vi også flere faste overnattingsturer. Ta kontakt med gruppeleder Marit Synøve Pedersen for mer informasjon.

Barnekoret Skala møtes annenhver torsdag i oddetallsuker. Koret er for jenter og gutter i alderen 4 år og oppover. Vi tilbyr middag kl. 17.15. Deretter øvelse fra kl. 18-19. Øvelsene er todelt – 4-7 år øver sammen og de fra 8 år og oppover øver sammen. Koret deltar på noen familiegudstjenester (Familietimen) og andre arrangementer i løpet av året.  Ta kontakt med Esther Rolfsen om det er noe du lurer på. 

Søndagsskolen samles under gudstjenesten, ca. annenhver søndag. Søndagsskolen er delt inn i tre grupper. 3-7 år har en samling med enkel formidling, frilek og varierende aktiviteter. 8-12 år har en samling med formidling, samtale og aktivitet. 13+ har en samling med formidling, samtale og aktivitet. Ta kontakt med søndagsskolens leder Anne Sophie Trulsen hvis du lurer på noe.

Lørdagsklubben er et tilbud for barn/tweens i alderen 9-14 år (fra 4. klasse). Vi samles ca. 2 ganger i måneden fra klokken 16.00. Her vil det være forskjellige aktiviteter, kiosk og andakt. For mer informasjon, ta kontakt med pastor Idar Halvorsen

Menighetens barne- og ungdomsråd (BUR): Menigheten har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Her sitter ledere for de ulike aktivitetene, pastor og BUR-leder. BUR planlegger felles arrangement og tar opp saker som omhandler barn og unge i menigheten. Er det noe du vil ta opp med BUR, ta kontakt med leder Ingeborg Tønne Olsen

 

Powered by Cornerstone