Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Givertjeneste

Menighetens arbeid baserer seg i hovedsak på frivillige gaver.
Vi er takknemlige for alle som er med og støtter vårt arbeid.

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte,
ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

2. Kor 9,7

 

GAVER TIL MENIGHETEN KAN GIS PÅ ULIKE MÅTER

Kollekt
Det samles inn kollekt på hver gudstjeneste.

Kort
Du kan bruke bankkort på vår betalingsterminal for å gi din gave.

VIPPS
Du kan vippse din gave til 85548. Her kan du spesifisere nærmere til hvilken del av kirkens arbeid du gir til. VIPPS har også mulighet for at du kan registrere dine gaver for skattefradrag. (Husk at du selv må legge inn beløpet gitt via Vipps i din skattemelding. Sms med info om gitt beløp blir sendt fra kirken  i mars/april)

Avtalegiro
Du kan gi faste gaver til menigheten gjennom avtalegiro. Skjema for dette finnes i vestibylen eller kan laste det ned her.
Ferdig utfylt skjema leveres til kontoret, mailes til: ragnar.falch@metodistkirken.no, (merk eposten med avtalegiro) eller sende pr post til Metodistkirkens Hovedkontor, Postboks 2744 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Bankkonto
Du kan gi direkte til bankkontonummer 2510.09.55078.
Du kan bruke dette kontonummeret når du gir din gave til menigheten og ulike prosjekter. Husk å merke av hva du gir til.

Skattefradrag
Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få skattefradrag for inntil 50.000,- pr. person. Fradraget er 27%. Gaven må gis via avtalegiro eller VIPPS for å bli registrert.

 

MENIGHETENS FORPLIKTELSER

Drift av menigheten
Menigheten har et årsbudsjett på ca. 1.4 millioner kroner.

Misjonsprosjekt
Menigheten støtter misjonsprosjekt via Metodistkirkens Misjonsselskap.

 

Litt om hvorfor vi skal gi :

Powered by Cornerstone