Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Givertjeneste

 

Menighetens arbeid baserer seg i hovedsak på frivillige gaver.
Vi er takknemlige for alle som er med og støtter vårt arbeid.

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte,
ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

2. Kor 9,7

 

GAVER TIL MENIGHETEN KAN GIS PÅ ULIKE MÅTER

Kollekt
Det samles inn kollekt på hver gudstjeneste.

Kort
Du kan bruke bankkort på vår betalingsterminal for å gi din gave.

VIPPS
Du kan vippse din gave til 85548. 

Fast giver
Du kan gi faste gaver til menigheten gjennom bla.avtalegiro. Send en mail til Ragnar Falch. Så vil du motta ditt personlige KID-nummer for registering av betaling. 

Bankkonto
Du kan gi direkte til bankkontonummer 2510.09.55078.
Du kan bruke dette kontonummeret når du gir din gave til menigheten og ulike prosjekter. Husk å merke av hva du gir til.

Skattefradrag
Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få skattefradrag for inntil 25.000,- pr. person. (Skatteetaten 2022) Gaven må gis via avtalegiro eller med personlig tildelt KIDnummer for å bli registrert. 

 

MENIGHETENS FORPLIKTELSER

Drift av menigheten
Menigheten har et årsbudsjett på ca. 1.4 millioner kroner.

Misjonsprosjekt
Menigheten støtter misjonsprosjekt via Metodistkirkens Misjonsselskap.

 

 

Powered by Cornerstone