Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Misjonsprosjekt - AGAPE 2021

Menighetens misjonsprosjekt 2021 - AGAPE

Misjonsprosjektet som menigheten i år har bestemt seg for å støtte heter AGAPE. Dette prosjektet ligger i Njombe distrikt 2000 moh, sørvest for Dar es Salaam. Vi startet opp med 4 barn og har i dag 104 barn tilknyttet prosjektet. AGAPE har siden 2000 hjulpet til med utdanning og jobb for mer enn 500 barn.

Det startet opp med innsamling til et lite grendehus i Matiganjola. I dag består prosjektet av et stort landbruksområde på ca 80 mål.  Utviklingen av området har Agapes folk i Tanzania bygget opp stein for stein. Det er bygget barnehjem med plass til 25 barn.

I skoleferiene er det barn som oppholder seg der. Disse får mulighet til å delta i husarbeid, matlaging, stell av dyr, planting og dyrking av jorda. Det plantes trær til tømmer, avokadotrær og andre frukt-trær og fiskedammer gir frukt og fisk til eget bruk og salg. Det er og gode muligheter for lek og spill. Barna blir godt ivaretatt av 5 voksne under oppholdet. Disse barna ville blitt gatebarn uten jobb og kanskje uten noe sted å bo om ikke Agape hadde hjulpet til. Dette er et godt eksempel på hvordan Agape drives. Hjelp til selvhjelp.

AGAPEBARNA

Vi i Agape Norge har de 104 fadderbarna som hovedoppgave og første prioritet. De får dekket skolepenger, mat og medisiner som finansieres fra fadderne her i Norge. I de senere år har barna hatt en høy gjennomsnittsalder. Dette fordi vi ønsker å støtte barna fram til en høyere utdanning/yrkesutdanning.                                                                                           

På grunn av den årlige innsamlingen på Lydhusstranda og andre gaver til prosjektet, kan vi også støtte jordbruksprosjektet. Dette kommer barna til gode da de i perioder trenger et sted å bo. Da får de samtidig praktisk opplæring og bidrar i prosjektet. Det bør også nevnes at skoleuniformene sys her på barnehjemmet av barn som læres opp i dette yrket.

 

BEHOV FRAMOVER I 2021

Det har etter hvert blitt noen behov som har meldt seg for at arbeidet på jordbruksprosjektet skal kunne bli mer effektivt. Dette blir litt store summer, men vi arbeider for å få inn midler til dette fra flere hold. Traktor og skålplog vil også være til stor hjelp for å rydde branngater som skal hjelpe til med å hindre branner med  å spre seg over ett stor område.

  • Traktor           Nkr. 260,000
  • Skål plog        Nkr.   40,000
  • Tipphenger    Nkr.  25,000

TOTALT:                    Nkr. 325,000

 

 

 

 

Til slutt vil Agape Norge rette en stor takk for den trofaste støtten og annen hjelp vi har har fått opp gjennom årene fra Larvik Metodistkirke, Speidere, Gospelkor, Søndagskolen, Barnekoret, Misjonsgruppa og menighetens medlemmer. Dugnadsånden rundt St.Hans arrangementet er et godt eksempel på hjelp.

 

 

Bli med og støtt vårt nye misjonsprosjekt. Du kan støtte ved å gi en direkte gave til kontonummer: 2510.09.55078 og merk med "gave til Misjonsprosjektet"

 

Powered by Cornerstone