Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Voksne

GUDSTJENESTE
Alle er velkommen til våre gudstjenester som består av sang og musikk, forkynnelse, vitnesbyrd og forbønn. Hver første søndag i måneden er det nattverd. Gudstjenestene begynner kl. 11.00. Etter gudstjenesten samles vi for kirkekaffe

SMÅGRUPPER
De som ønsker et livsnært og personlig trosfellesskap kan delta i en smågruppe. Det er flere smågrupper i menigheten, med varierende størrelse og alder. Gruppene møtes jevnlig, ofte i hverandre hjem. Ta kontakt med gruppeansvarlig Karl Kristian Markman om du ønsker å være med i en smågruppe.

GOSPELKORET
Hver torsdag kl. 19-21 øver gospelkoret. Det er et kor for alle som liker å synge! Koret synger på ulike arrangementer i og utenfor menigheten. Ta kontakt med leder Dag Harald Andersen (tlf. 476 54 110) om du lurer på noe angående koret.

SENTRUMSTREFF
Hver siste fredag i måneden kl. 12.00 arrangeres Sentrumstreffet. Hvert treff har et tema med ulike gjester, og det serveres middag og dessert. Til dette arrangementet er det påmelding. Ta kontakt med Bjørg Nauf (tlf. 974 86 951). 

FORMIDDAGSTREFF
Fjerde tirsdag i måneden kl. 11.00 samles formiddagstreffet. Her er det andakt, sang og bevertning. Alle hjertelig velkommen. 

BIBELTIME
Andre tirsdag i måneden kl. 11.00 er det bibeltime i kirken. Alle hjertelig velkommen.

MISJONSGRUPPA
Misjonsgruppa møtes den tredje onsdagen i måneden kl. 19.00. På møtene blir det delt informasjon om misjonsarbeidet til Metodistkirken. Det er andakt, sang og bevertning. Alle hjertelig velkommen. 

ST. GEORGS GILDE
Samling for voksne MS speidere. Følg med på kalenderen på nettsiden eller i menighetsbladet for når de samles. 

 

 

 

Powered by Cornerstone