Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Alle gudstjenester og kirketreff er dessverre avlyst inntil videre som følge av kommunens  smitteverntiltak.

Velkommen tilbake når vi igjen kan åpne dørene!

 

Trekkningsliste fra årets julelotteriet Trekningsliste 2020

 

Takk til alle i menigheten for oppmerksomheten ved begravelsen til Aud Eriksen 01.12.2020.
Med hilsen fra Odd Eriksen og øvrige familie.

Nyhetsbrev oktober/november

 
 

 

 

Nytt fra Metodistkirken

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone