Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

På sør-vestveggen på baksiden av kirken har vi en klatrevegg som kan brukes av alle til en hver tid. 

Klatreveggen brukes på eget ansvar!

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone