En relevant og åpen menighet, hvor mennesker finner tro og føler seg hjemme.

For ukentlige oppdateringer, følg oss på Facebook

 

Om Metodistkirken

Metodismen er en måte å være kristen på, med vekt på personligerfaring, troens betydning for hverdagslivet og samfunnet, åpenhetfor mangfoldet i kirkene og et helhetssyn på livet.

Historikk

Om Metodistkirken Som bevegelse og kirkesamfunn oppsto metodismen i England på 1700-tallet som følge av virksomheten til John Wesley og hans bror Charles, begge prester i Den anglikanske kirke. På universitetet i Oxford var de med i en klubb, der man tok kristendom på alvor - og høstet en del kallenavn, bl.a. metodister, fordi de var så metodiske i sitt fromhetsliv. Likevel manglet de - særlig John - en personlig og følelsesmessig trygghet. Dette endret seg da han opplevde et trosgjennombrudd 24. mai 1738, noe som Charles hadde opplevd et par dager tidligere. Johns forkynnelse og geni for organisasjon, samt Charles' salmer, førte til en vekkelse som feide over England og grep dypt inn i samfunns- og kulturlivet. Noen mener at den reddet England fra en blodig revolusjon slik man opplevde i Frankrike.

Til Norge - via Amerika

Pussig nok, kom metodismen til mye av det europeiske fastlandet fra Amerika og ikke direkte fra England. Årsaken er utvandringen til USA som fant sted på 1800-tallet.En sjømann fra Østfold, Ole Peter Petersen, skrev hjem til sin kjæreste, Anne Marie, at han var blitt en kristen på Bethel-ship, metodistenes sjømannsmisjon i New York. Brevet ble flittig lest av frk.Amundsen og andre i Fredrikstadområdet. De ba Ole Peter om å komme hjem, og da han kom i 1849, ble resultatet en dyptgående vekkelse. Han dro tilbake til Amerika, og kom igjen noen år senere, nå som ordinert prest utsendt av Metodistkirken. Vekkelsen spredte seg, særlig i Østfold, og den første norske metodistmenighet ble dannet i Sarpsborg i 1856.Metodismen vokste raskt til å begynne med. Menigheter ble dannet i hele østlandsområdet og i byene oppover kysten. Det ble organisert søndagsskoler, landets første kristne forlag ble stiftet i 1867, misjonsarbeid ble satt i gang, samt et utstrakt sosialt arbeid i form av barnehjem, eldrehjem, Betanien sykehus og sykepleierskoler, ungdomshjem og ungdomsarbeid generelt.

Metodistkirken i dag

I dag finnes det ca 70 millioner metodister i verden. Av disse er det omtrent 14.000 i Norge. De er organisert i 51 menigheter. Hovedtyngden av menighetene finnes på Østlandet, ikke minst i Østfold, men det er en metodistkirke i de aller fleste større byer i landet.Gjennom stiftelsen Betanien driver Metodistkirken arbeid i helsesektoren, inkl. sykehus og sykepleieskole i Fyllingsdalen, Bergen. Metodistkirken eier en folkehøgskole, Soltun, i nærheten av Harstad. Fredsarbeid er en viktig del av skolens program.Metodistkirken står sentralt i det norske kirkebildet. På flere punkter står den teologisk midt mellom de lutherske kirkene og Den katolske kirke, mens den i praksis og møteform står mellom Den norske kirke og de øvrige frikirkene. Metodister har ofte vært ivrige i økumenisk arbeid, og Metodistkirken betegnes i blant som brobyggerkirken. I 1997 kom dette til uttrykk i form av "Nådens Fellesskap", en avtale om gjensidig anerkjennelse mellom Den norske kirke og Metodistkirken i Norge. Samtaler er i gang med Baptistkirken, med tanke på en lignende avtale.

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 46727599

Powered by Cornerstone