En relevant og åpen menighet, hvor mennesker finner tro og føler seg hjemme.

For ukentlige oppdateringer, følg oss på Facebook

 

Forsiden>Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland
Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland

Flyktningkrisen ved grensen mellom Polen og Hviterussland

26.11.2021
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet.

Det Europeiske Metodistrådet støtter sine medlemskirker med grense mot Hviterussland

 

Kirkens ledelse i Metodistkirken i Polen har sendt ut en uttalelse som oppfordrer kristne og andre som ønsker å gjøre det gode, til å hjelpe de i nød ved grensen mellom Polen og Hviterussland. Som kristne og Polske borgere kan de ikke tie når vi ser at en del av vårt land har blitt et åsted for en slik humanitær krise. Dette påvirker menn, kvinner og barn, og blant dem også de som er syke og traumatiserte.

De kaller på metodister, sympatisører og alle som ønsker å gjøre det gode, til å bidra til initiativer som støtter ofrene for denne humanitære krisen ved grensen. De ber oss om å be for dem som har som plikt å ivareta sikkerhet og fred i vårt hjemland.

Du kan lese hele uttalelsen her på engelsk.

Som medlemmer av Det Europeiske Metodistrådet, gir vi vår fulle støtte til Metodistkirken i Polen og denne uttalelsen. Vi kaller alle til bønn og handling.

Vi støtter også våre kirker i landene som har grense med Hviterussland, Polen, Latvia og Litauen, som arbeider for å støtte de som er rammet av denne krisen.

Vi inviterer metodister, wesleyanere og United Churches i Europa til å forene seg i bønn med våre søsken i Polen, Latvia og Litauen. Vi ber om at myndighetene i de involverte landene om å gi tilgang for Røde Kors, så de kan gi hjelp til ofrene. Vi ber den Europeiske Union om å gjøre alt de kan for å løse situasjonen.

Det Europeiske Metodistrådet

19. november 2021

 

 

 

Mottatt og oversatt 26. november 2021 Karl Anders Ellingsen

 

Nytt fra Metodistkirken
For 16. gang har vi den store glede å kunne invitere lekfolk til den europeiske lekkonferanse, denne gang i Velletri, rett utenfor Roma i Italia. Les mer
Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet for å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet. Les mer

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 46727599

Powered by Cornerstone