Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Formiddagstreff/sangkafé

Velkommen til hyggeligetreff i peisestua i Eidsvoldsgangen 3, Lillestrøm

Formiddagstreff annenhver mandag, kl. 1200-1400 med enkel lunsj, kåseri og andakt.

Sangkafe en gang i månden i steden for formiddagstreff, kl 1200-1400.

Sangkafè ledes av Pirkko-Liisa Larsen

 

     

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 63 81 61 48

Powered by Cornerstone