Med hodet i himmelen
og beina på bakken

LM 2020

2020-02-04

Heisann :)

Her vil det bli lagt ut viktig informasjon knyttet til Landsmøtet i Horten 27.-29. mars. Mer informasjon vil bli lagt ut underveis samt at sakspapirene og endelig dagsorden sendes til delegater pr epost senest 26. februar.

Alle BUR (Barne- og ungdomsråd) skal ha fått en egen e-post med informasjon om hvem de skal sende som delegater til landsmøtet. Men selv om man ikke er delegat, så har man likevel mulighet til å være med. Da kan man være med som "observatør". En observatør får lov å være med på alt, og har talerett i sakene vi diskuterer - men de har ikke lov å stemme på forslagene. Det skjer også masse sosialt i løpet av helga, både alene og sammen med Metodistkirkens speiderkorps, og det er selvfølgelig også observatørene velkommen til å være med på.  


Viktig oppdatering:

Grunnet den pågående smittesituasjonen vi nå er inne i har vi altså valgt å avlyse landsmøtets fysiske form, men gjennomfører heller da digitalt. Dette vil da gjennomføres lørdagen den 28. mars og vi holder av noen timer denne dagen. Mer informasjon om hvilken digital plattform vi benytter oss av vil komme ut fortløpende, straks vi har dette helt avklart. 

Vi har også utvidet påmeldingsfristen og håper at flere har mulighet til å delta den gjeldende lørdagen. Påmeldingsfrist er torsdag 26. mars, og dere melder dere på til mbu@metodistkirken.no

Har du spørsmål kontakter du MBU enten pr mail: mbu@metodistkirken.no.
 

Sees på Landsmøtet!

 

Saksliste, forretningsorden, lovendringsforslag og diverse.

Innkalling og påmeldingskjema

Foreløpig saksliste

Forslag til dagsorden

Fullmaktsskjema

Lovendringsforslag

Valghefte

Forretningsorden

Budsjettforslag 2021-2022

 

MBUs lover og vedtekter, visjon og mål.

MBUs lover og vedtekter pr. 2018

 

Årsmeldinger.

Årsrapport MBU 2018

Årsrapport MBU 2019 

Årsmelding speiderkorpset 2018 og 2019

 

MBU-regnskap.

Årsregnskap 2018

Signert balanse 2018

Revisjonsberetning 2018

Årsregnskap 2018 spesifisert

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2019 spesifisert 

Revisjonsberetning 2019

Signert regnskap 2019

 

Protokoll landsmøtet 2020.

Protokoll

Powered by Cornerstone