Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Lokallag>Frifondtildeling

Frifondtildeling

2015-08-19

Hva er frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond blir i sin helhet forvaltet av Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd i fellesskap.

Hvem kan søke Frifond?

Tellende lokallag som har levert inn årsrapport og medlemslister for foregående år innen 31.mars i tilskuddsåret. (eksempel, søkes det Fridfondsmidler i 2021, må medlemsregisterring og årsrapport for 2020 være innlevert.)
Definisjon av tellende lokallag: Tellende lokallag må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år og være selvstendige. Det vil si å ha egen økonomi, gjeldende vedtekter, og et styre som ikke kan velges sjeldnere enn annethvert år. Speidergrupper i Metodistkirkens Speiderkorps som har levert årsrapport og regnskap til Norges Speiderforbund (NSF) for foregående år. Korpsets speidergrupper skal kun søke frifondsmidler fra MBU og ikke NSF.

Det er klart for ny medlemsregistrering. Og for deg som har gjort dette før, så vil du etterhvert som du leser deg gjennom skjemaene, merke deg at det er blitt gjort et par småendringer. For deg som ikke har gjort dette tidligere, håper vi at rettledningen er grei og oversiktlig slik at det går greit å fylle ut skjemaene.

Årsrapport fylles ut digitalt av Lokallagsleder via https://mbu.no/lokallag/innlogging

Rapportering av Frifondsmidler gjøres av Lokallagsleder her

 

 

Skjemaene må være sendt innen 31.mars. Speidergruppene sender som vanlig inn til Norges Speiderforbunds medlemssystem innen 31.mars.

Slik søker du og sender inn:

Frifondstøtte søkes sammen med medlemsregistreringen.

For dere som skal ha driftsstøtte, holder det at dere bare setter et kryss på dette i årsrapporten. Trenger ikke sende søknad på dette. NB: For speidergruppene ligger der vedlagt et eget ark for dere som skal ha driftstøtte da det pr. nå ikke er et eget punkt for frifond i årsrapportene.

Frist for å levere dette er altså samme frist som medlemslistene. Speiderne leverer i utgangen av mars sammen med kopi av årsrapporten som sendes NSF. Søknad om oppstartsmiddler kan sendes inn hele året.

Det er viktig at dere leser nøye gjennom retningslinjene for frifond da det er foretatt noen endringer.

Nederst i artikkelen finner dere skjemaene som skal fylles ut. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med MBU-kontoret.

 

Her finner du retningslinjene for frifond: Retningslinjer frifond

 

Eksempel på bruk av frifondsmidler                                                                                             

Frifondtildeling

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Frifondtildeling

                                                        

 

                                                                       

Frifondtildeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Frifondtildeling

 

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                                   

Frifondtildeling

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                

Frifondtildeling

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

Tildelinger av frifond:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer
Powered by Cornerstone