Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Lokallag>Informasjon for Lokallag

Informasjon for Lokallag

2022-01-18

På denne siden vil man finne relevant informasjon til våre lokallag. Kom gjerne med innspill om det er noe som mangler på denne siden. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har noen spørsmål. 

MBU-konsulent: Ellen Irene Klepaker 
Epost: ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no
Mobilnummer: 926 83 154

I perioden uke 4 til uke 13 (24.jan-3.april) vil MBU-konsulenten også ha arbeidstid tirsdagskvelder 18.00-22.00.
Vi håper at dette kan være til ekstra hjelp for dere som legger ned masse frivillig innsats i arbeidet for barn og unge. 

 

Endring av ledere

Husk å melde fra til MBU dersom det er lederendringer i lokallaget eller i BUR

 

Hva er viktig å huske på for årsmøtet i Lokallag og BUR?

Selv om det i 2021 har vært veldig forskjellig med aktivitet i de forskjellige menighetene er det viktig at formelle og lovpålagte oppgaver som bla. årsmøte avholdes. 

Her kan dere finne tips til gjennomføring av årsmøtet: 

Frivillighet Norge

Ungorg

Hvis 4 eller flere medlemmer fyller 15 år i 2021 (altså er født i 2006 eller tidligere) må laget ha styre valgt av og blant medlemmene. Styremedlemmene MÅ være medlemmer i laget. Så hvis dere har voksenledere som utgjør styret i deres lokallag, må de voksne også føres opp på medlemslisten. Valg av styre kan ikke gjøres sjeldnere enn hvert annet år.

 

Årsrapportering, frist 30.mars

Hvert år skal lokallagene lever rapport til MBU eller til Norges Speiderforbund. Her etterspørres blant annet medlemstall og årsrapport. 
Årsrapport fylles ut digitalt av Lokallagsleder via https://mbu.no/lokallag/innlogging-lokallag

 

Viktige datoer i 2022:
26.mars: MBUs landsmøte, digitalt
30.mars: Frist for innlevering av årsrapport
31.juni: Frist for bruk av Frifondsmidler tildelt 2021
15.august: Frist for innsendelse av rapport for bruk av Frifondsmidler utbetalt 2021
31.desember: Medlemskontigent for 2022 må være registert på Lokallagets bankkonto

 

 

Hva er frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond blir i sin helhet forvaltet av Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd i fellesskap.

 

Hvem kan søke Frifond?
Tellende lokallag som har levert inn årsrapport og medlemslister for foregående år innen 31.mars i tilskuddsåret. (eksempel, for utbetaling av Fridfondsmidler i 2022, må medlemsregisterring og årsrapport for 2021 være innlevert.)
Definisjon av tellende lokallag: Tellende lokallag må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år og være selvstendige. Det vil si å ha egen økonomi, gjeldende vedtekter, og et styre som ikke kan velges sjeldnere enn annethvert år. Speidergrupper i Metodistkirkens Speiderkorps som har levert årsrapport og regnskap til Norges Speiderforbund (NSF) for foregående år. Korpsets speidergrupper skal kun søke frifondsmidler fra MBU og ikke NSF.

 

Rapportering av Frifondsmidler gjøres av Lokallagsleder her

 

Slik er Frifondsprosessen
Frifondstøtte "søkes" sammen med medlemsregistreringen (årsrapporten 31.mars), Se punkt om årsrapportering.
MBU utbetaler eventuell driftstøtte til lokallag og speidergrupper som oppfyller gjeldende krav for lokallag ved utfyllling av årsrapport innen fristen. Midler utbetales normalt i perioden november-desember inneværende år, dog senest 31.desember. 
MBU henter ut årsrapport og medlemstall fra Speiderkorpset for alle speidergrupper. 

Søknad om oppstartsmiddler kan sendes inn hele året.

Det er viktig at dere leser nøye gjennom retningslinjene for frifond da det er foretatt noen endringer.

Nederst i artikkelen finner dere skjemaene som skal fylles ut. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med MBU-kontoret.

 

Her finner du retningslinjene for frifond: Retningslinjer frifond

 

Eksempel på bruk av frifondsmidler                                                                                             

Informasjon for Lokallag

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Informasjon for Lokallag

                                                        

 

                                                                       

Informasjon for Lokallag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Informasjon for Lokallag

 

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                                   

Informasjon for Lokallag

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                

Informasjon for Lokallag

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

Tildelinger av frifond:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Powered by Cornerstone