Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Søk Fremtidsmidler til menigheten nå

Søk Fremtidsmidler til menigheten nå

 

årskonferansen i Arendal i 2018 ble det brukt en hel dag på barn og ungdom. Vi kalte dagen for "Fremtidsdagen." Da drømte og snakket vi. Nå skal dette arbeidet settes ut i handling. Din menighet kan søke om økonomisk støtte til arbeidet. Tiltakene skal være for barn og ungdom mellom 0-26 år. Både tiltak som styrker egne ungdomslag og utadrettede kan det søkes om.

Søknadsfrist 1.oktober 2020. Rapportering av tildelte midler skal skje innen 31. mai 2021.
Søknadsskjema og budsjett sendes til fremtidsdagen@mbu.no

Hvem kan søke om penger?
●    BUR , Menigheter og Lokallag 

   
Hvilke kriterier må være oppfylt for å få godkjent en søknad?
●    Barn/ungdom er aktivt involvert i utformingen og gjennomføring av tiltaket og søknaden
●    Barn/ungdom er direkte involvert og/eller berørt av tiltaket
●    Tiltaket skal være forankret (eies av) i BUR eller menighetsråd
●    Det skal oppgis kontaktinformasjon til en kontaktperson som er ansvarlig for innrapportering tilbake til arbeidsgruppen
●    Tiltaket skal være minimum 50% finansiert av menighetens/BUR sine egne midler
●    Tilskuddet skal ikke brukes på lønn
●    Samarbeid med andre menigheter (der det er aktuelt) skal utredes.


Tiltak som følger disse retningslinjene vil bli prioritert:
●    -Tiltak som er nyskapende og attraktive for barn og ungdom som primært ikke allerede er en del av menigheten vil bli prioritert
●    -Tiltak som beholder barn og ungdom fra en aldersgruppe til en annen. For eksempel ivareta konfirmanter eller studenter som flytter til nytt sted


Økonomi
Det legges ved budsjett for tiltaket. Her legger dere inn alle inntekter og utgifter som er kjente pr. dags dato.
Dette inkluderer også menighetens bidrag, samt summen dere søker fra Fremtidsdagens pott.

 

Nytt fra Molde og Metodistkirken
14. og 15. november er det samling med temaet "Åleve som kristen - med utgangspunkt i de fire grunnpilarene i metodistisk teologi. Les mer
Onsdag 4. november kl. 20.00 til 21.15. Les mer
Etter å ha stått tomt og ubrukt i åtte år, planlegges det nå at den tidligere metodistkirken i Arendal skal bli et bygg for ulike kulturaktiviteter. Les mer
Bli med på et nytt nettmøte i serien "Tro som bærer" onsdag 13. oktober kl. 20.00 til 21.00. Les mer
Dette er tema for onsdagens "Tro som bærer". Les mer
Powered by Cornerstone