Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Ny informasjon om smitteverntiltak frem mot jul

Ny informasjon om smitteverntiltak frem mot jul

Myndighetene informerte i uke 48 om at smittevernrådene er forlenget fram mot jul – i første omgang i tre uker til. Samtidig er det viktig å merke seg at det kan være lokale reguleringer som menighetene må forholde seg til.
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Den norske kirke (Dnk), Norges Kristne Råd (NKR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir) og Barne- og familiedepartementet (BFD) er blitt nedsatt. Fra NKR har Erhard Hermansen og Ingunn Ulfsten møtt på disse møtene.
 
Etter et møte uke 48 er det kommet følgende informasjon fra Norges Kristne Råd. De sier samtidig at det kan komme ytterligere presiseringer til dette etter hvert.
   

  • Antallskravet på 50 vil bestå. Husk 1 meter fra skulder til skulder (dette vil ofte kreve to seter mellom personer som ikke er i samme husstand)
  • Antall personer som kan regnes som medvirkende/arrangør (og som kommer i tillegg til antallskravet på 50) er ikke definert, men vi viser her til vår veileder (3.1.4).
    • Et eksempel: Et barnekor som etter å ha sunget setter seg i publikum (f.eks sammen med familien) kan ikke regnes som medvirkende. Disse vil derfor være inkludert i antallet på 50. Dette er i henhold til vår veileder som viser at publikum og medvirkende skal være adskilt under og før/etter gudstjenesten/arrangementet.  
  • Antall personer som kan samles på utendørsarrangement (flere planlegger dette som alternativ til gudstjenesten i kirken) er 200. Også her gjelder reglene for offentlige arrangement (med hensyn til avstand, registrering mm)
  • Ved fellessang vil det være behov for å øke avstanden. Kan man ikke øke avstanden bør fellessangen ikke gjennomføres.
  • Det er ikke gjort avgrensninger i antall personer tilstede ved streaming ut over det generelle antallet for gjennomføring av arrangement (Pr. nå 50 + medvirkende). Merk at enkelte kommuner kan ha strengere tiltak enn det som ligger i nasjonale.   
  • Pass på at det ikke skjer mingling på vei inn og ut av gudstjenestene. Et hovedanliggende for myndighetene er å unngå sosial kontakt i tilknytning til gudstjenester og andre offentlige arrangement.

 
Merk dere også det som står i innlendingen til smittevernveilederne: Denne veilederen er basert på de nasjonale smittevernreglene. Kommuner kan dersom smittesituasjonen krever det, innføre skjerpede regler. Det er derfor viktig at lokale kirker og menigheter følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de nasjonale reglene, bare motsatt.

 

Nytt fra Molde og Metodistkirken
Møtested Sarpsborg
13.01.2021
Gudstjeneste på nett søndag 17. januar. Nå også med YouTube link! Les mer
Da er datoen satt for en årskonferanse vi håper vi kan gjennomføre fysisk i Bergen. Les mer
Nye retningslinjer
04.01.2021
Informasjon til menigheter og ansatte fra Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge. Les mer
- Godt nytt år!
30.12.2020
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
Powered by Cornerstone