VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Velkommen til gudstjeneste

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste hver søndag kl.11.
Velkommen til gudstjeneste

Gudstjenestene varierer i form: Våre gudstjenester har en enkel liturgi og er varierte både i innhold og ved at vi noen søndager kan ha Generasjonsgudstjeneste, Temagudstjeneste eller Sang- og Musikkgudstjeneste. Sangen og musikken vil variere mellom tradisjonelle salmer og nyere lovsanger - orgel, piano eller komp-gruppe. Gudstjenesten er - på samme måte som Guds rike - for alle generasjoner.

Generasjonsgudstjenestene er en møteplass for hele familien, der innholdet er spesielt tilpasset barn og ungdom. Dette gjelder både i forhold til sanger og forkynnelsens form og innhold.

Sang og musikk. Sang og musikk er en viktig del av gudstjenesten. Du er velkommen til å synge med. Noen ganger benytter vi Salmebok, men de fleste gangene kommer sangtekstene på veggen foran i kirken. Musikken varierer med orgel, flygel og komp-gruppe. Immanuelkoret er menighetens eget kor, men vi har ofte også solister som synger i gudstjenestene.

Nattverd: En søndag i måneden feirer vi nattverd i gudstjenesten. Nattverdbordet i Metodistkirken er åpent for alle - både for den som har en bevisst tro og den som er søkende, samt uavhengig av kirkelig tilhørighet. Men det er selvfølgelig frivillig om du vil komme fram. Barn er også velkommen til å motta nattverd. Vi benytter glutenfrie oblater (små kjeks) og druejuice.

Prekenen: Som oftest er det menighetens prest som har prekenen. Vår målsetting er at prekenen skal oppleves relevant for våre liv, være oppmuntrende, trøstende og gi hjelp til å møte hverdagens utfordringer. Prekenen vil som oftest ta utgangspunkt i tekstrekkene i Revised Common Lectionary som er internasjonale og økumenske tekstrekker (se kirkeårets tekster nederst på siden). Andre ganger er talen bygget rundt et tema.

Lysgloben: I kirkerommet vil du finne en lysglobe.Du må gjerne tenne et lys når du går inn i kirken eller under gudstjenesten som en bønn for deg selv eller andre, i ettertanke eller takknemlighet.

Kollekt. Menigheten er et fellesskap og samarbeidsprosjekt - også økonomisk. Og selv om man kan være med uten å bidra økonomisk, er det hva medlemmene og andre gir som avgjør hva vi kan gjøre. I gudstjenesten vil det bli samlet inn kollekt i benkene. Vi har også mulighet for å gi kollekt via kortautomat eller ved VIPPS til 118446.

Kirkekaffe: Etter de fleste gudstjenster vil det bli invitert til "enkel kirkekaffe" hvor vi serverer kjeks, kaffe, te eller saft. Ved spesielle anledninger vil vi ha kirkekaffe med kaker eller lunsj. Noen ganger vil det være kafeteria til inntekt for konfirmanttur eller misjon.

Kirkeverter: Når du kommer til gudstjenesten, vil du bli ønsket velkommen i døra inn til kirkerommet av en kirkevert. De har som oppgave at alle som kommer til kirken skal bli sett og tatt imot på en god måte. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med disse. De er dessuten ansvarlige for klargjøring og rydding av kirkerommet, samt sikkerhet.

Vi ønsker at gudstjenesten skal være et sted der vi kan finne styrke, håp og hjelp til hverdagen; der vi får hjelp til en dypere relasjon med Gud; og der vi finner et fellesskap med andre som tror.

 

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone