VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Misjon

Metodistkirken i Porsgrunn er en menighet med et stort misjonsengasjement. Vi støtter arbeidet ved bønn, med kontakt og økononomisk. Misjonsarbeidet er organisert gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap som driver arbeid i Liberia, Sierra Leone, Zimbabwe og Litauen.

Misjonsengasjementet skjer både gjennom kvinnenes misjonsgruppe, ved egne misjonsgudstjenester og gjennom ulike aktiviteter for å samle inn midler.

KLINIKK, SYKEPLEIEBOLIG, VANNPUMPER MM I CHIPONDAMUDZI I ZIMBABWE

I november 2021 ble det vedtatt å støtte et nytt prosjekt i Zimbabwe. I løpet av 2-3 ¨år har vi forpliktet oss til å bidra med ca kr 150.000.

I Zimbabwe har landsbyen Chipondamudzi strevd med å bygge klinikk siden 2000. De har også begynt på en bolig for sykepleiere for at det skal bli enklere å få kvalifisert helsepersonell til landsbyen.

Nå har de søkt Chabadza (det lokale navnet på Partnership in Development - et samarbeidsorgan mellom Norge og våre misjonsprosjekter) om hjelp til å ferdigstille prosjektet, samtidig som de har fått innvilget støtte til flere delprosjekter. De skal bygge en avfallsstasjon for å håndtere sykehusavfall på en forsvarlig måte, og vannpumpe med flere tappekraner. Dette er rent vann som også skal være tilgjengelig for landsbyens befolkning, ikke bare klinikken. For å sikre jevn tilgang på strøm, skal det installeres solcelleanlegg. Da vil utstyr og lys være tilgjengelig hele døgnet. For økt sikkerhet skal området gjerdes inn.

Som en del av programmet har Chabadza lagt inn yrkesopplæring i prosjektene sine. Det betyr at ungdom som er interessert kan følge de innleide håndverkerne og få opplæring som elektrikere, rørleggere, murere, flisleggere eller snekkere. Dette har allerede hatt suksess i andre prosjekter hvor flere ungdommer har blitt tatt inn som lærlinger av bedrifter. Og i Chipondamudzi vil det være mange ulike fag å få opplæring innen.

* * *

De siste årene har vi hatt flere konkrete prosjekter i Liberia. Vi har finansiert bygging av en bru i landsbyen Galai, bygget brønner, bidratt til bygging av skole i Velley-ta, og nå sist bygget kirke i Velley-ta (ferdig 2019).

KIRKEN I VELLEY-TA

Fredag 20. september 2019 ble den nye Metodistkirken i Velley-ta i Liberia vigslet. Gjennom stor egeninnsats fra lokalbefolkningen og kr 335.000 som vår menighet har samlet inn, ble byggingen muliggjort. Litt innredning og ferdigstillelse av inngangspartiet gjenstår. Fra Norge var misjonssekretær Øyvind Aske og bistandsarbeider Anne Ng Forster til stede ved vigslingen. Anne har gitt oss denne reportasjen fra dagen:

Misjon Misjon

I midten av september er Liberia fremdeles veldig preget av regntida, og da særlig veiene. Vi har kjørt i flere timer, og nærmer oss Velley-ta. Da vi tar av fra den asfalterte veien kjører vi gjennom første portal som er laget av palmeblader og bougainvillea. Det er tydelig pyntet til fest! Opp den siste bakken før landsbyen er det litt uenighet om vi skal ta sjansen på å kjøre opp i gjørma eller om vi skal gå den siste biten. Sjåføren insisterer på å kjøre opp, og parkerer triumferende utenfor kirken.

Noen arbeidere jobber iherdig på inngangspartiet.  Det er viktig for landsbyen at Norge er representert ved innvielsen, derfor har de bestemt å gjennomføre den idag, selv om kirken ikke står helt ferdig! Vi blir møtt med stor glede, og blir tatt med ned til skolen hvor programmet skal holdes. Det er varmt, og det er mange som er samlet i klasserommet. Å innvie en kirke er en stor høytidelighet. Selv om biskopen ikke kunne være tilstede, er han godt representert av flere tilsynsprester.

Det er sang og dans, og takketalene er mange! Menigheten i Porsgrunn nevnes i alle talene! Dette kunne ikke blitt gjort uten penger fra Porsgrunn. For å vise sin takknemlighet, har menigheten kalt kirken for Emmanuel  United Methodist Church, oppkalt etter Immanuelkirken i Porsgrunn. Hilsenen fra Porsgrunn er rammet inn og blir lest opp under innvielsen. 

Byggingen av kirken i Velley-ta har vært et samlende prosjekt for landsbyen. Flere av de som hadde gått ut av menigheten for noen år siden, har kommet tilbake. Menigheten vokser, og er sikker på at den skal bli enda større. I lille Velley-ta, har de fått et stort, flott symbol på at vi er knyttet sammen gjennom felles kirke og felles tro. En kirke som har blitt reist gjennom felles innsats fra Velley-ta og Porsgrunn. Landsbyen og menigheten sender varme hilsener og håper på besøk fra venner i Porsgrunn!

SKOLE I VELLEY-TA

Sommeren 2015 fullførte vi innsamlingen for å bygge skole i landsbyen Velley-ta i Liberia. Vårt beløp på kr 50.000 kom på toppen av bidraget fra Norad.

Men en skolebygning må også ha inventar. Derfor ble vi utfordret til å fullfinansiere dette, siden inventar ikke var inkludert i tilskuddet fra Norad. Menigheten sa ja til utfordringen, og samlet inn kr 55.000 til dette.

Skolen har ca 300 elever fra Velley-ta og landsbyer omkring. Etter at det ble montert solcellepanel i 2019 kan de også ha kveldsundervisning for voksne der. Skolen har blitt en viktig institusjon i landsbyen og ført til vekst.

Misjon

 

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone