VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Velkommen til Misjonsgruppa

Misjonsgruppa møtes andre tirsdag i måneden til fellesskap, andakt og bevertning. Ofte har de en gjest som forteller fra et misjonsprosjekt. Gruppas målsetting er å støtte Metodistkirkens misjonsarbeid.

Misjonsgruppa Mk (Metodistkirkens kvinner) ble stiftet i 1931, og er fortsatt en aktiv forening som arbeider for ytre misjon. Gjennom året har de ulikt program:

Temamøte: Da er det gjerne en gjest som forteller fra et misjonsprosjekt eller har en bibeltime.

Perlemøte: Her deler medlemmene med hverandre gjennom vitnesbyrd, bibellesning, dikt osv

Arbeidsmøte: Her pakkes det nødhjelpssending til ulike prosjekter

Misjonsfesten: Den store misjonsfesten i september samler misjonsinteresserte også fra våre nabomenigheter i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

I tillegg har de gjerne ansvar for kafeteria til inntekt for misjonsarbeidet i forbindelse med "Kultur ved et alter".

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone