Forsiden>Metodistkirken og sosialt engasjement

Metodistkirken og sosialt engasjement

Metodistkirken og MBU

Metodistkirkens visjon er: Mennesker med åpne hjerter- åpne sinn- åpne dører.

Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer og har sine røtter i England og USA. Den første menighet i Norge ble stiftet i 1856. I Norge har vi idag 47 menigheter og rundt 12.000 medlemmer. Menighetene gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre.

En meget viktig del av Metodistkirken er Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund (MBU).  Organisasjonen ivaretar arbeidet med barn og unge i kirkens menigheter, og har rundt 1700 medlemmer. Aktivitetene i MBUs lokallag er mangfoldige og omfatter blant annet kor, speiderarbeid, myldredager, søndagsskoler, konfirmantaktiviteter, barneklubber og ungdomsklubber. MBU driver også et omfattende leirarbeid, og ledertreningsskolen Timoteus.

Metodistkirkens sosiale engasjement

Metodistkirken i Norge ønsker ikke bare å være en kirke med kun gudstjenesteaktivitet, men en kirke som engasjerer seg i miljøvern, diakoni og økumenisk arbeid.

Det sosiale og diakonale engasjementet har vært en av Metodistkirkens hjørnestener helt fra John Wesleys tid og frem til i dag. Det å kunne være til hjelp og støtte for de som ikke har det så godt, med en kristen ramme, står sentralt i arbeidet til mange metodister. Metodistkirken driver i dag folkehøyskole, alders – og sykehjem og sykepleierutdanning, samt et stort og viktig misjonsarbeid i Afrika og Europa.

Miljøverntanken står også sterkt i Metodistkirken, først og fremst gjennom arbeidet med grønne menigheter.  Gjennom dette arbeidet ønsker man å sette fokus på forbruk og fordeling. Grunnlaget for dette arbeidet er den metodistiske miljøteologien, som sier at vi lever i en frelsesprosess hvor nåden fra Gud er helt sentralt. Guds nåde virker i oss og gjenspeiler seg i relasjoner med mennesker, samfunnet og naturen.  Derfor har vi ett ansvar for å forvalte skaperverket på en moderat og fornuftig måte.

Innenfor Metodistkirkens sosiale engasjement kan du også kikke nærmere på kirkens sosiale prinsipper.

Her kan du lese mer om:

Metodistkirkens diakoniplan på norsk

Metodistkirkens diakoniplan på engelsk

Grønne menigheter

Sosiale prinsipper

Tro som bærer

 

 

Powered by Cornerstone