Forsiden>Metodistkirken og sosialt engasjement

Metodistkirken og sosialt engasjement

Metodistkirken og MBU

Metodistkirkens visjon er: Mennesker med åpne hjerter- åpne sinn- åpne dører.

Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer og har sine røtter i England og USA. Den første menighet i Norge ble stiftet i 1856. I Norge har vi idag 47 menigheter og rundt 12.000 medlemmer. Menighetene gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre.

En meget viktig del av Metodistkirken er Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund (MBU).  Organisasjonen ivaretar arbeidet med barn og unge i kirkens menigheter, og har rundt 1700 medlemmer. Aktivitetene i MBUs lokallag er mangfoldige og omfatter blant annet kor, speiderarbeid, myldredager, søndagsskoler, konfirmantaktiviteter, barneklubber og ungdomsklubber. MBU driver også et omfattende leirarbeid, og ledertreningsskolen Timoteus.

Metodistkirkens sosiale engasjement

Metodistkirken i Norge ønsker ikke bare å være en kirke med kun gudstjenesteaktivitet, men en kirke som engasjerer seg i miljøvern, diakoni og økumenisk arbeid.

Det sosiale og diakonale engasjementet har vært en av Metodistkirkens hjørnestener helt fra John Wesleys tid og frem til i dag. Det å kunne være til hjelp og støtte for de som ikke har det så godt, med en kristen ramme, står sentralt i arbeidet til mange metodister. Metodistkirken driver i dag folkehøyskole, alders – og sykehjem og sykepleierutdanning, samt et stort og viktig misjonsarbeid i Afrika og Europa.

Miljøverntanken står også sterkt i Metodistkirken, først og fremst gjennom arbeidet med grønne menigheter.  Gjennom dette arbeidet ønsker man å sette fokus på forbruk og fordeling. Grunnlaget for dette arbeidet er den metodistiske miljøteologien, som sier at vi lever i en frelsesprosess hvor nåden fra Gud er helt sentralt. Guds nåde virker i oss og gjenspeiler seg i relasjoner med mennesker, samfunnet og naturen.  Derfor har vi ett ansvar for å forvalte skaperverket på en moderat og fornuftig måte.

Innenfor Metodistkirkens sosiale engasjement kan du også kikke nærmere på kirkens sosiale prinsipper.

Her kan du lese mer om:

Metodistkirkens diakoniplan på norsk

Metodistkirkens diakoniplan på engelsk

Grønne menigheter

Sosiale prinsipper

Tro som bærer

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Takk for innsatsen!
05.10.2021
Powered by Cornerstone