Hvorfor Samuel?

Historien om Samuel finner vi i Det gamle testamentet, i 1.Samuelsbok.

Hanna og Elkana har lenge ønsket seg barn, og til slutt blir de bønnhørt og får en sønn. Gutten får navnet Samuel, som minner om det hebraiske "Gud har hørt".

Samuel gjør tjeneste i templet hos presten Eli. En natt roper Gud, Herren, på Samuel, men han er ikke så vant til å høre Guds stemme så han tror det er presten Eli som roper på ham. Tre ganger skjer dette, før Eli skjønner hva som skjer, og ber Samuel svare: "Tal, din tjener hører!" neste gang han hører Gud rope på ham. Slik kaller Gud Samuel til tjeneste.

Ettåringsprosjektet Samuel handler noe om dette. Om å lære å høre Gud, enten han hvisker eller roper. Navnet Samuel minner oss også på at Gud uansett allerede har hørt vårt rop til ham, og han ønsker å gjøre oss i stand til å også høre ham.

                                                                                                                                                                      Frøydis Grinna

Nytt fra Metodistkirken
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Takk for innsatsen!
05.10.2021
Powered by Cornerstone